Uzņemšana Skrundas novada pirmsskolas izglītības iestādē "Liepziediņš"