Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums VSAC

Pakalpojuma apraksts

Sniedz ilgstošo sociālo pakalpojumu pilngadīgām personām ar invaliditāti, pensijas vecuma personām, kuri vecuma un/vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, nodrošināt savas pamatvajadzības, ir nepieciešama medicīniskā un sociālā aprūpe.

Iestādes mērķis: profesionāla aprūpe, cieņas pilna attieksme un sirdsmiers tuviniekiem.

Veselības un sociālās aprūpes centra profesionāļu komanda palīdz ikvienam klientam saglabāt un iespēju robežās uzlabot dzīves kvalitāti.

Pamatvajadzību nodrošināšana - četras ēdienreizes (ārsta noteiktas individuālās diētas), ķermeņa higiēna, labiekārtotas istabiņas;

Drošība - bez sliekšņu grīda, vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, funkcionālās gultas ar margām, funkcionālie skapīši, bez rokturu istabas logi, paplatinātas durvju ailes, slēdzamas ārdurvis, lifts;

Medicīniskā aprūpe - 24 st. medicīnas māsa, aprūpētāja. Katru dienu ārsta palīgs, reizi nedēļā ārsts un fizioterapeits. Medikamentozā aprūpe, laboratoriskie izmeklējumi, vajadzības gadījuma, transportēšana uz citiem stacionāriem un izmeklējumiem, kā arī ārsta konsultācijām, ir savs specializētais transports;

Sociālā aprūpe - sociālais darbinieks, iespēju un kompetences  robežās, kārto visas ar  klientu saistītas problēmas;

Socializēšanās - nodarbības, sporta aktivitātes, brīvā laika pavadīšana (individuāli izvērtējot klienta spējas), koncerti.

Centrā ir atpūtas istaba ar lielu TV, dators ar interneta pieslēgumu, ir iekārtota un mācītāja Jāņa Vanaga iesvētīta lūgšanu kapela. Liels balkons ar atpūtas krēsliem un galdu, kur paveras lielisks skats uz pilsētas sirdi-Kultūras namu, parku un centrālo ielu, ir redzama luterāņu baznīca. Iestādes pagalmā ir liela lapene. Tiek svinēti gadskārtu svētki, sumināti jubilāri, organizēti dažādi pasākumi. Ir iespēja apmeklēt Kultūras namu, bibliotēku, baznīcu, veikalu.

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts

 • Visi interesenti.

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas

 

Uzņemšana gaidīšanas rindā notiek klātienē pie iestādes direktores un/vai ar e-pasta starpniecību

P.I. “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs”, Reģistrācijas Nr.90000015912, ārstniecības iestādes reģ. Nr. 621200010, Kuldīgas iela 2, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326;

skr.vsac@gmail.com

Direktores p.i.: Sigita Picule

Tel. nr. 29479547; 63331473

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās un Ceturtdienās : 10:00 – 12.00.

Medicīnas māsu postenis: 63331471

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

 • Klienta iesniegums
 • Sociālā dienesta lēmums par sociālā pakalpojuma nepieciešamību (izvērtēšanas karte), tiem, kuri nāk ar sociālā dienesta nosūtījumu
 • Pase vai ID
 • Medicīniskā izziņa personas uzņemšanai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā MK. Not. Nr. 265 (73.pielikums) no ģimenes ārsta
 • Izziņa par pensijas vai sociālā pabalsta apmēru 3 mēnešu laikā
 • Izziņa par personas deklarētu dzīvesvietu
 • Izziņa par apgādnieka (ja tāds attiecināms) ienākumiem no darba vietas.

Pakalpojumu maksa

EUR

 • Skrundas novada iedzīvotājiem  450 EUR mēnesī
 • Ārpus Skrundas novada dzīvojošie  650 EUR  mēnesī
 1. (apstiprināts Skrundas novada domes sēdē 25.07.2019. prot. Nr. 9,3)

 

Reglamentējošie normatīvie akti

18.06.2009. Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domes sēdes protokola izraksts Nr. 7,7 “Par pakalpojumu izcenojumu p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” apstiprināšanu”

Uzziņas, informācija, konsultācijas