VSAC dienas stacionārs

Pakalpojuma apraksts

Dienas stacionārā sniedzamie veselības aprūpes pakalpojumi ir ārstniecības vai diagnostikas pakalpojumi, kuru sniegšanas laikā personai ārstēšanu un veselības aprūpi ārstniecības iestādē nodrošina nepilnu diennakti (ne agrāk kā no plkst. 6.00 un ne vēlāk kā līdz plkst. 22.00) un ne mazāk kā trīs stundas veic manipulācijas vai nodrošina personas novērošanu pēc manipulāciju veikšanas.

Dienas stacionārā sniedz ambulatoros medicīnas pakalpojumus neiroloģisko un iekšējo slimību ārstēšanā:

  • i/v sistēmas

Pamatojoties uz personas veselības stāvokļa novērtējumu, un attālumu līdz dzīvesvietai pacientam iespēja par papildu samaksu - servisa pakalpojums (ēdināšana un naktsmītne).  Diennaktī tiek nodrošināta nepārtraukta medicīniskā aprūpe un uzraudzība. Uzturoties Dienas stacionārā diennakti, līdzi ņemt personīgās higiēnas līdzekļus un hroniskām saslimšanām ārsta nozīmētos medikamentus.

Pakalpojuma saņēmējs, tā apraksts

  • Visi interesenti.

Pakalpojumu pieprasīšanas iespējas

 

P.I. “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs”, Reģistrācijas Nr.90000015912, ārstniecības iestādes reģ. Nr. 621200010, Kuldīgas iela 2, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326;

skr.vsac@gmail.com

Direktore: Guntra Neilande

Tel. nr. 29479547; 63331473

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās un Ceturtdienās : 10:00 – 12.00.

Medicīnas māsu postenis: 63331471

Nepieciešamie dokumenti

Nepieciešamie dokumenti

  • Personu apliecinošs dokuments;
  • Ģimenes ārsta nosūtījums uz dienas stacionāru ar rekomendācijām.

Pakalpojumu maksa

EUR

Dienas stacionārs EUR 7,11 par dienu

Servisa pakalpojums (ēdināšana un naktsmītne): 

  • Skrundas novadā deklarētam iedzīvotājam EUR 2,85
  • Ārpus Skrundas novada deklarētam iedzīvotājam EUR 5,70

(No pacienta iemaksas EUR 7,11  atbrīvotas iedzīvotāju kategorijas: personas ar 1.grupas invaliditāti, personas ar trūcīgas ģimenes (personas) statusu, politiski represētās personas u.c. Veselības aprūpes finansēšanas likuma 6. pantā noteiktās personu grupas.)

 

Reglamentējošie normatīvie akti

18.06.2009. Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju domes sēdes protokola izraksts Nr. 7,7 “Par pakalpojumu izcenojumu p/i “Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” apstiprināšanu”

Uzziņas, informācija, konsultācijas