Pasākumi

Atjaunot
     
Atlasīt

Dabas teritorijas, dabas lieguma „Ventas un Šķerveļa ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskā apspriešana

 
14:00
14.februāris
Skrundas kultūras namā