Nīkrāces pagastā izvietotas masas ierobežojuma ceļazīmes

Nīkrāces pakalpojumu pārvalde informē, ka no 2018. gada 11. decembra ir izvietotas masas ierobežojuma ceļazīmes (7 tonnas) uz šādiem ceļa posmiem Nīkrāces pagastā:

  • Nīkrāce - Priežakrogs (6268A001) – 6,5 km;
  • Dzelda – Dzelzsgales krustojums (6268B001);
  • Dzelda – Sudmalkalni (6268B002) – 2,455 km;
  • Brūveri - Dejas (6268B004) – 4,445 km;
  • Liekņi – Lankalni (6268B009) – 0,41 km;
  • Dzelzsgales krustojums – Mazdzelda (628B010) - 2,605 km;
  • Bērzkrogs – Raņķi (6268C001) – 1,977 km;
  • Bērzkrogs – Krievkalni (6268C005) – 3,202 km.

 

Informāciju sagatavojusi: Ilona Rītiņa, Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja