Budžets

Budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns 2021. gadam: pamatbudžets

Budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns 2020. gadam: pamatbudžets, pamatbudžets ar grozījumiem no 25.06.2020., pamatbudžets ar grozījumiem no 30.07.2020., pamatbudžets ar grozījumiem no 24.09.2020., pamatbudžets ar grozījumiem no 30.12.2020.

Budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns 2019. gadam: pamatbudžets, speciālais budžets, pamatbudžets ar grozījumiem, pamatbudžets ar grozījumiem, pamatbudžets ar grozījumiem, speciālais budžets ar grozījumiem

Budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns 2018. gadam: pamatbudžetsspeciālais budžets

Budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns 2017. gadam (ar grozījumiem): pamatbudžetsspeciālais budžets

Budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns 2017. gadam: pamatbudžetsspeciālais budžetsbudžeta tāmes

Budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns 2016. gadam: pamatbudžetsspeciālais budžets

Budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns 2015. gadam: pamatbudžetsspeciālais budžets

Budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns 2014. gadam: pamatbudžetsspeciālais budžets

Budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns 2013. gadam: pamatbudžetsspeciālais budžets

Budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns 2012. gadam: pamatbudžetsspeciālais budžets