Domes 2011. gada 20. janvāra ārkārtas sēde

Domes 2011. gada 20. janvāra sēde Sēdes protokols Nr .1