Komisijas

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA
Inga RENCE–REMTE – komisijas priekšsēdētāja
Santa KNOPKENA
Normunds DANENBERGS
Eva NUDIENA
Liene KRŪMIŅA
Dace GRĀVELE
Ritvars STEPANOVS
ADMINISTRATĪVO AKTU STRĪDU KOMISIJA (NOLIKUMS)
Loreta ROBEŽNIECE – komisijas priekšsēdētāja
Guntis PUTNIŅŠ
Inga FREIMANE
PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMU ATSAVINĀŠANAS UN IZNOMĀŠANAS KOMISIJA (NOLIKUMS)
Loreta ROBEŽNIECE – komisijas priekšsēdētāja
Normunds DANENBERGS
Rudīte KRONLAKA
Dace BUĶELE
Edgars PACULS
Valdis PAKULIS
Juris JAUNZEMS
IEPIRKUMU KOMISIJA (NOLIKUMS)
Guntis PUTNIŅŠ – komisijas priekšsēdētājs
Dace BUĶELE
Kaspars UPENIEKS
Ēriks PACULS
Rihards VALTENBERGS
Andrejs SALMINS
CEĻU FONDA KOMISIJA (NOLIKUMS)
Guntis PUTNIŅŠ – komisijas priekšsēdētājs
Ilona RĪTIŅA
Ritvars STEPANOVS
Jānis BRŪVERIS
Inese IVĀNE
PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMĀ FONDA APSAIMNIEKOŠANAS KOMISIJA (NOLIKUMS) (NOTEIKUMI)

Ritvars STEPANOVS
Inese IVĀNE
Ilona RĪTIŅA
Kaspars UPENIEKS

Aivis VĪTOLS

DZĪVOKĻU KOMISIJA (NOLIKUMS)

Anda VĪTOLA – komisijas priekšsēdētāja
Inga FREIMANE
Ilona RĪTIŅA

Ģirts MIKSONS
Inese IVĀNE
Aivis VĪTOLS
Ritvars STEPANOVS

PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻU PRIVATIZĀCIJAS KOMISIJA
Eva NUDIENA – komisijas priekšsēdētāja
Normunds DANENBERGS
Rudīte KRONLAKA
Inga FREIMANE
Mārcis JAUNARĀJS
Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas komisija Skrundas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē "Liepziediņš"
Inga FLUGRĀTE
Rudīte KRONLAKA
Dzintra EGLĪTE
Anda VĪTOLA
Daina VEITA
MEDĪBU KOORDINĀCIJAS KOMISIJA (NOLIKUMS)
Guntis PUTNIŅŠ – komisijas priekšsēdētājs
Rudīte KRONLAKA
Klāvs GRĀVELIS
Harijs AIGARS
Normunds LĀCĪTIS
Rihards VALTENBERGS
Ansis FREIMANIS
Dainis MUIŽNIEKS
Uldis OZOLS
DARĪJUMU AR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMI IZVĒRTĒŠANAS KOMISIJA (NOLIKUMS)
Normunds DANENBERGS – komisijas priekšsēdētājs
Eva NUDIENA
Andrejs SALMINS
Rihards VALTENBERGS
Inga FLUGRĀTE
VĒLĒŠANU KOMISIJA

Māris BENEFELDS – komisijas priekšsēdētājs
Eva NUDIENA - komisijas sekretāre
Inga FLUGRĀTE
Ruta NEILANDE
Iveta GRĀVELSONE

Rudīte KRONLAKA

Normunds DANENBERGS

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMU SASKAŅOŠANAS KOMISIJA
Inga FLUGRĀTE - komisijas priekšsēdētāja
Dace GRĀVELE
Baiba EVERSONE
BĒRNU UN JAUNIEŠU NOMETŅU UN RADOŠO DARBNĪCU PROJEKTU IZVĒRTĒŠANAS KOMISIJA
Inga FLUGRĀTE - komisijas priekšsēdētāja
Dace GRĀVELE
Gunta STEPANOVA
Loreta ROBEŽNIECE
Baiba EVERSONE
STARPINSTITUCIONĀLĀS SADARBĪBAS KOMISIJA
Inga FLUGRĀTE - komisijas priekšsēdētāja
Antra EISAKA
Inga EIKINA
Anita BUŠMANE
PEDAGOĢISKI MEDICĪNISKĀ KOMISIJA (NOLIKUMS)
Vineta VINGRE - komisijas priekšsēdētāja
Inga FLUGRĀTE
Līksma PUĶĪNA
Lāsma FREIMANE