Komitejas

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja
Gunta STEPANOVA - priekšsēdētāja
Rihards VALTENBERGS
Andrejs SALMINS
Aivars RUDZROGA
Aivars SEBEŽS
Aldis ZALGAUCKIS
Ainārs ZANKOVSKIS

Attīstības komiteja
Ivars GRUNDMANIS - priekšsēdētājs
Dzintars ANKEVICS
Ivo BĀRS
ValdiS PAKULIS
Loreta ROBEŽNIECE
Andrejs SALMINS
Aivars SEBEŽS

Finanšu komiteja
Loreta ROBEŽNIECE - priekšsēdētāja
Dzintars ANKEVICS
Ivo BĀRS
Ivars GRUNDMANIS
Rihards VALTENBERGS
Juris JAUNZEMS
Valters FARNASTS
Valdis PAKULIS
Jānis BRŪVERIS
Aivars RUDZROGA 
Andrejs SALMINS
Aivars SEBEŽS
Gunta STEPANOVA
Aldis ZALGAUCKIS
Ainārs ZANKOVSKIS