Kontakti

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
 

Adrese: Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326
Tel: 63331555
Fakss: 63350452
e-pasts: dome@skrunda.lv
Reģistrācijas numurs: 90000015912
Banku konti: 
A/S "SEB banka"
LV02UNLA0011012130924
A/S "Swedbank"
LV10HABA0551014584854

Darba laiks:
Pirmdiena 8.00-18.00
Otrdiena 8.00-17.00
Trešdiena 8.00-17.00
Ceturtdiena 8.00-17.00
Piektdiena 8.00-15.00

Pusdienas pārtraukums no 12.00–13.00


Kases darba laiks:
Pirmdiena 8.00-16.00
Otrdiena 8.00-16.00
Trešdiena 8.00-16.00
Ceturtdiena 8.00-16.00
Piektdiena 8.00-14.00

Pusdienas pārtraukums no 12.00–13.00

VADĪBA

Amats Vārds, uzvārds Telefons E-pasts
Priekšsēdētāja Loreta Robežniece

63350456,

29258469

loreta.robezniece@skrunda.lv
Priekšsēdētājas vietnieks Aldis Zalgauckis 26064393 aldis.zalgauckis@skrunda.lv
Izpilddirektors Guntis Putniņš 29555335 izpilddirektors@skrunda.lv

ADMINISTRATĪVO LIETU NODAĻA

Amats Vārds, uzvārds Telefons E-pasts
Nodaļas vadītāja Inga Freimane

63350451,

26668902

inga.freimane@skrunda.lv
Apmeklētāju centra speciāliste Rudīte Kronlaka

63331555,

29284087

dome@skrunda.lv
Pašvaldības sekretāre Eva Nudiena 63350455 eva.nudiena@skrunda.lv
Tehniskā sekretāre Dace Buķele 63350451 dace.bukele@skrunda.lv
Informācijas tehnoloģiju administrators Sandris Kuzmickis

26119570,

63350461

sandris.kuzmickis@skrunda.lv
Informācijas tehnoloģiju administrators Māris Benefelds 26438142 maris.benefelds@skrunda.lv
Darba aizsardzības inženiere Guna Skrebele 29421665 gunaskrebele@inbox.lv
Mehānisko transportlīdzekļu vadītājs Juris Neimanis 29350268  
Mehānisko transportlīdzekļu vadītājs Guntis Jansons 26559657 guntis.jansons@skrunda.lv
Datu aizsardzības speciālists Raivis Grūbe 67419000 raivis@grubesbirojs.lv
Datu aizsardzības speciālists Viesturs Grūbe 67419000 viesturs@grubesbirojs.lv

ATTĪSTĪBAS NODAĻA

Amats Vārds, uzvārds Telefons E-pasts
Attīstības nodaļas vadītāja Gita Rubežniece-Zute 63350454 gita.rubezniece@skrunda.lv
Projektu speciāliste Kristīne Vērdiņa-Jackeviča 63350454 kristine.verdina@skrunda.lv
Nekustamā īpašuma speciālists Normunds Danenbergs

63350464,

26446919

normunds.danenbergs@skrunda.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Rozenfelde

63350457,

25708808

iveta.rozenfelde@skrunda.lv

BŪVVALDE

Amats Vārds, uzvārds Telefons E-pasts
Būvvaldes vadītājs Kaspars Upenieks

63350454,

26355729

kaspars.upenieks@skrunda.lv
Būvinspektore Iveta Heidena 63350454 iveta.heidena@skrunda.lv
Arhitekte Ingrīda Andersone 63350454
 

DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Amats Vārds, uzvārds Telefons E-pasts
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Dace Grāvele

63350453,

25611098

dace.gravele@skrunda.lv

FINANŠU NODAĻA

Amats Vārds, uzvārds Telefons E-pasts
Finanšu nodaļas vadītāja Ināra Muceniece 63350462 inara.muceniece@skrunda.lv
Galvenā grāmatvede Gunta Svara

63350460,

29112774

gunta.svara@skrunda.lv
Grāmatvede, kasiere Inga Flugrāte 63350459 inga.gramatvede@skrunda.lv
Grāmatvede Ruta Ernstsone 63350458 ruta.ernstsone@skrunda.lv
Nodokļu administratore Aija Kāpiņa 63350464 aija.kapina@skrunda.lv

IZGLĪTĪBAS NODAĻA

Amats Vārds, uzvārds Telefons E-pasts
Izglītības nodaļas vadītāja Inga Flugrāte

63350463,

27839913

inga.flugrate@skrunda.lv
Izglītības metodiķe Dace Grāvele

63350453,

25611098

dace.gravele@skrunda.lv
Interešu izglītības metodiķe Una Blūma 63350463 una.bluma@skrunda.lv
Jaunatnes lietu speciāliste Baiba Eversone 29852292 baiba.eversone@skrunda.lv
Jaunatnes darbiniece Eva Behmane 24423505 eva_abola@yahoo.co.uk
Jaunatnes darbiniece Nīkrāces pagastā Justīne Knopkena 28835753 dzintarejustine@gmail.com
Jaunatnes darbiniece Rudbāržu pagastā Inese Ozoliņa 26261729 ineseoz@tvnet.lv

TŪRISMA UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA CENTRS

Amats Vārds, uzvārds Telefons E-pasts
Vadītāja Zane Eglīte

63350454,

26665874

zane.eglite@skrunda.lv

PAŠVALDĪBAS POLICIJA

Amats Vārds, uzvārds Telefons E-pasts
Vecākais inspektors Normunds Eihe

63331154,

29258421

pasvaldibaspolicija@skrunda.lv
Inspektors Andis Doniņš

63331154,

29106501

pasvaldibaspolicija@skrunda.lv
Inspektors Ģirts Miksons

63331154,

25776661

pasvaldibaspolicija@skrunda.lv