Skrundas novada pašvaldības iepirkumu plāns 2018.gadam

Nr.p.k. Iepirkums Iepirkuma veids Izsludināšanas laika termiņš
1 Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana un ēdināšanas bloka telpu, iekārtu un inventāra noma AN Valtaiķi 10.pants 1.ceturksnis
2 Kokskaidu granulu piegāde Skrundas vidusskolas un Nīkrāces pamatskolas katlu māju vajadzībām 9.pants 1.ceturksnis
3 Medikamentu, medicīnas un higiēnas preču piegāde AN Valtaiķi un Skrundas VSAC 9.pants 1.ceturksnis
4 Tehniskās apsardzes nodrošināšana pašvaldības objektos   2.ceturksnis
5 Skrundas novada pašvaldības autoceļu uzturēšana atklāts konkurss 2.ceturksnis
6 Tranzītielu uzturēšana Skrundas pilsētā 2019.gadā atklāts konkurss 4.ceturksnis
7 Juridiskie pakalpojumi Skrundas novada pašvaldībai un tās iestādēm 10.pants 4.ceturksnis