Izsludinātie iepirkumi

Atcelt
Numurs Nosaukums Veids Statuss
SNP/2021/CA-2Zibensaizsardzības sistēmas projektēšanaCenu aptaujaPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2021/CA-1Būvdarbi un būvuzraudzība projektam "Sociālā dienesta teritorijas labiekārtošana"Cenu aptaujaPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
Informācija par iepirkumiem ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv)Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2020/1Ēkas Liepājas ielā 5, Skrundā, Skrundas novadā telpu vienkāršotā atjaunošana9. pants Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2019/CA-3Teritorijas sakopšana un labiekārtošana Skrundas novadāCenu aptaujaPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2019/7Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana Skrundas pilsētā 2020.gadāAtklāts konkurss Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2019/5Video novērošanas kameru iegāde un uzstādīšana Skrundā, Skrundas novadā9. pants Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2019/3Degvielas iegāde Skrundas novada pašvaldības vajdzībāmAtklāts konkurss Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2019/CA-2Ceļu inventarizācija un vērtības noteikšana Skrundas novada A grupas ceļiemCenu aptaujaPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
Siltumtrases rekonstrukcija Skrundas pilsētāCenu aptaujaPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2018/CA-1Metāllūžņu savākšana un nodošanaCenu aptaujaPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2018/10Tirgus teritorijas izbūve Ventas ielā 14, Skrundā, 1. un 2.kārtaSarunu procedūraPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
BB/2017/1Kāpšanas torņa būvniecība Dārza ielā 3, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadāCenu aptaujaPiedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2018/4Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana un ēdināšanas bloka telpu, iekārtu un inventāra noma Skrundas novada aprūpes namā ”Valtaiķi”10. pants (2. pielikums) Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2018/4Skrundas novada pašvaldības 4 grants ceļu pārbūves būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”Atklāts konkurss Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2017/15Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana Skrundas pilsētā 2018.gadāAtklāts konkurss Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2017/13"Skrundas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņš” ēku projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība”Atklāts konkurss Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2017/1Pārtikas produktu piegāde Skrundas novada aprūpes namam "Valtaiķi"Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2014/22Dzesēšanas kameru iegāde Skrundas novada pašvaldības medību tiesību lietotājiem medību produkcijas uzglabāšanaiPēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2014/20/KPFIKompleksi risinājumi siltumnīcefekta emisijas samazināšanai Nīkrāces pamatskolāAtklāts konkurss Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2014/19/KPFIKompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas vidusskolāAtklāts konkurss Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
Skrundas PV 2014/4Kurināmā piegāde skolas katlumājaiAtklāts konkurss Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2014/16/KPFIKompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Skrundas kultūras namāAtklāts konkurss Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2014/15Ēdnāšanas pakalpojumu sniegšana un ēdināšanas bloka telpu, iekārtu un inventāra noma Skrundas novada izglītības iestādēs un Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrāAtklāts konkurss Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2014/14/KPFIVieglo elektromobiļu iegāde Skrundas novada pašvaldības vajadzībāmPēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2014/13/PIIBūvprojekta "Skrundas novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes "Liepziediņš" rekonstrukcija Saldus ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā" izstrāde un autoruzraudzībaPēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2014/12Ietvju seguma atjaunošana Liepājas ielā posmā no Stūra ielas līdz Raiņa ielai un posmā no Raiņas ielas līdz Saldus ielai, Skrundā, Skrundas novadāPēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2014/11Skrundas vidusskolas galvenās ieejas trepju remonts un teritorijas labiekārtošana Liepājas ielā 12, Skrundā, Skrundas novadāPēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2014/10Datortehnikas piegāde un garantijas apkalpošana Skrundas novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu vajadzībāmPēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2014/9Skrundas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanaPēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies