Izsludinātie iepirkumi

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
„Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Raņķu ciemā” ietvaros”
Veids:
Pēc PIL 8 prim 2
Numurs:
SKS 2014/01/ERAF
Iepirkuma apraksts:

ES ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Raņķu ciemā” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/028/088) ietvaros izsludinātās iepirkuma procedūras „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Raņķu ciemā” ietvaros” (identifikācijas Nr. SKS 2014/01/ERAF) dokumentos ir veikti grozījumi. Iepirkuma priekšmets ir 1.kārtas būvdarbi - urbuma rekonstrukcija, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, NAI izbūve un divu KSS rekonstrukcija, kanalizācijas pašteces tīklu izbūve un spiedvada rekonstrukcija – saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehniskā projekta izmaiņu projektu (1.kārta). 
Iepirkuma procedūras dokumentos izdarīto grozījumu īss apraksts: veikti precizējumi finanšu piedāvājuma veidnē, pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš. 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2014.gada 31.marta plkst.11:00, piedāvājumi jāiesniedz Stūra ielā 7, Skrundā, Skrundas novadā, LV-3326, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
31.03.2014
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Aivars Rudzroga
Tālrunis:
63331511
E-pasts:
aivars@sks.lv
Papildu informācija:
Pievienotie dokumenti:
Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA „Būvenergo A”
Līguma cena:
263 961.58 EUR