Izsludinātie iepirkumi

Iepirkuma detaļas
Līguma priekšmets:
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Skrundas novada pašvaldības 4 grants ceļu pārbūves laikā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
Veids:
9. pants
Numurs:
SNP/2018/7
Iepirkuma apraksts:
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
18.04.2018
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Gita Rubežniece-Zute (iepirkuma priekšmets)
Tālrunis:
63350454; 27744900
E-pasts:
gita.rubezniece@skrunda.lv
Papildu informācija:

Jautājumos par iepirkuma procedūru: Dace Buķele, dace.bukele@skrunda.lv , tel.63350451

Pievienotie dokumenti:
Iepirkums pārtraukts:
Lēmuma datums: