Izsludinātie iepirkumi

Atcelt
Numurs Nosaukums Veids Statuss
SNP/2014/8/ERAFVentas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadāAtklāts konkurss Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SKS 2014/02/ERAF„Būvdarbi projekta „Skrundas novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros”Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SKS 2014/01/ERAF „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Raņķu ciemā” ietvaros”Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2014/3Jaunas automašīnas iegāde Skrundas novada pašvaldības policijaiPēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2014/1Pārtikas produktu piegāde Skrundas novada aprūpes namam "Valtaiķi"Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2013/3Juridisko pakalpojumu sniegšana no valsts budžeta programmas "Klimata pārmaiņu finanšu instruments" līdzfinansētā projekta ietvarosPēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2013/32Ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācijas nodrošināšana Skrundas pilsētā un novadāPēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2013/31Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana Skrundas pilsētā 2014.gadāPēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2013/30/KPFISiltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Skrundas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, II kārta,Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2013/29Ugunsdrošības signalizācijas sistēmu apkalpošana Skrundas novada pašvaldības objektosPēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2013/28Tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana Skrundas novada pašvaldības objektosPēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2013/24/MMMēbeļu piegāde un uzstādīšana Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrāPēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SKS 2013/02/ERAF„Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF projektam „Skrundas novada Rudbāržu pagasta Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības attīstība”” Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2013/24/IASSkrundas un Kuldīgas novadu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādePēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2013/23/GAĢimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcija un renovācija, nodrošinot vides pieejamību Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadPēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2013/20Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Skrundas novada administratīvajā teritorijāAtklāts konkurss Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2013/22/GAĢimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcija un renovācija, nodrošinot vides pieejamību Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadāPēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2013/18Tintes kasešu un lāzerdrukas toneru iegāde Skrundas novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu vajadzībāmPēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2013/17/KPFISiltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Skrundas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrāPēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2013/16Būvuzrauzības pakalpojumi objektā "Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā"Atklāts konkurss Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP/2013/15/ERAFVentas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadāAtklāts konkurss Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SKS 2013/01/ERAF „Būvdarbi projekta „Skrundas novada Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros”Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP-2013-13Autoceļu uzturēšana Skrundas novadāAtklāts konkurss Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP-2013-10Degvielas iegāde Skrundas novada pašvaldības vajadzībāmAtklāts konkurss Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP-2013-14Datortehnikas piegāde un garantijas apkalpošana Skrundas novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu vajadzībāmPēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP-2013-12Mēbeļu piegāde Skrundas pilsētas bibliotēkaiPēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP-2013-8/EZFKlusās ielas rekonstrukcija (posms 0,642km-0,762km) Skrundā, ceļa Skrunda-Berģi-6229C009 (posms 0,000-0,570 km) Skrundas pagastā, rekonstrukcija un ielas apgaismojuma izbūve objektā „Klusā iela (posms 0,642km-0,762km) Skrundā un ceļš Skrunda-Berģi-6229C009 (posms 0,000-0,570 km) Skrundas novadāAtklāts konkurss Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP-2013-7Medikamentu, medicīnas preču un higiēnas preču piegāde Skrundas novada aprūpes namam "Valtaiķi"Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP-2013-6Piena un piena produktu piegāde Skrundas novada aprūpes namam "Valtaiķi"Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP-2013-3Kancelejas preču piegāde Skrundas novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu vajadzībāmPēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies