Izsludinātie iepirkumi

Atcelt
Numurs Nosaukums Veids Statuss
SNP-2012-17/IAIelu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācijas nodrošināšana Skrundas pilsētā un novadāPēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP-2012-15/A9Par būvprojekta tehniskā projekta stadijā „Ventas un Liepājas ielu (A9) rekonstrukcija Skrundā, Skrundas novadā” izstrādi un autoruzraudzību objektā”Atklāts konkurss Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SKS 2012/07/ERAF„Būvdarbu būvuzraudzība projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Kušaiņu ciemā””Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP-2012-12/APUGTehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas apkalpošanu Skrundas novada pašvaldības objektosPēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
Lifta šahtas piebūves pie veselības un aprūpes centra ēkas fasādes būvniecība, lifta uzstādīšana un divu telpu pielāgošana Universālā dizaina principiem Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadāPēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SKS 2012/05/ERAF„Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Kušaiņu ciemā” ietvaros”Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SKS 2012/06/ERAF „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Cieceres ciemā” ietvaros” Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP-2012-11/ESTREstrādes rekonstrukcija un parka teritorijas labiekārtošana Saldus ielā 23, SkrundāAtklāts konkurss Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP-2012-10/LIRLiepu ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā, Skrundas novadāPēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP-2012-9/JIRJubilejas ielas rekonstrukcija Rudbāržu pagastā, Skrundas novadāPēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SKS 2012/04/ERAF„Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF projektam „Skrundas novada Nīkrāces pagasta Dzeldas ciema ūdenssaimniecības attīstība”” Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SKS 2012/03/ERAF„Papildus būvdarbi (ielu seguma atjaunošana) projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Jaunmuižas ciemā” ietvaros” Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP-2012-7/AN Valtai„Medikamentu, medicīnas un higiēnas preču piegāde Aprūpes namam "Valtaiķi""Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP-2012-5/AN Valtai„Gaļas produktu piegāde Aprūpes namam "Valtaiķi""Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP-2012-4/NACUAutoceļu uzturēšana Skrundas novadāAtklāts konkurss Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP-2012-1/KPI"Kancelejas preču piegāde Skrundas novada pašvaldībai un pašvaldības iestādēm 2012.gadā"Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP-2012-3/AN Valtai"Pārtikas produktu piegāde Aprūpes namam "Valtaiķi""Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SKS 2011/04/KF„Būvdarbu un inženiertehniskā uzraudzība Skrundas ūdenssaimniecības attīstības projekta 2.kārtas aktivitātēm”Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP-2012-2/DPPVPar degvielas iegādi un degvielas uzpildes staciju pakalpojumiem Skrundas novada pašvaldības vajadzībām. Atklāts konkurss Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SKS 2011/03/KF„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Skrundā, 2. kārta”Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP-2011-15/ELFLAKoka skulptūras izgatavošana uzstādīšanai skvērā pie Skrundas kultūras nama Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP-2011-13/JP"Juridisko pakalpojumu sniegšana Skrundas novada pašvaldībā" Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP-2011-12/ACU„Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā un pārējā laikā Skrundas pilsētā 2012.gadā”Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SKS 2011/05/ERAF„Būvdarbu būvuzraudzība projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Jaunmuižas ciemā””Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP-2011-10/ELFLA"Estrādes un tualetes rekonstrukcija Saldus ielā 23, Skrundā, Skrundas novadā"Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP-2011-09/ESF„Skrundas un Kuldīgas novadu teritorijas attīstības programmu izstrāde 2014.-2020.”Atklāts konkurss Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP-2011-08/A"Automašīnu iegāde Skrundas novada pašvaldības un pagasta pārvaldes vajadzībām"Atklāts konkurss Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SKS 2011/03/ERAF„Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Jaunmuižas ciemā” ietvaros”Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SKS 2011/02/ERAF„Projektēšanas darbi un autoruzraudzība projekta „Skrundas novada Raņķu pagasta Raņķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros”Pēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies
SNP-2011-07/RTR-ELFLRopupes tilta rekonstrukcija Raņķu pagastā, 1.kārtaPēc PIL 8 prim 2Piedāvājumu iesniegšanas termiņš beidzies