Izsludinātie iepirkumi

Atcelt
Numurs Nosaukums Veids Statuss
SNP-2013-11Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Skrundas novada administratīvajā teritorijāAtklāts konkurss Pārtraukts
SNP-2013-9Autoceļu uzturēšana Skrundas novadāAtklāts konkurss Pārtraukts
SNP-2013-4Degvielas iegāde Skrundas novada pašvaldības vajadzībāmAtklāts konkurss Pārtraukts
SNP-2013-2Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Skrundas novada administratīvajā teritorijāAtklāts konkurss Pārtraukts
SNP-2012-16/ELElektroenerģijas iepirkums Skrundas novada pašvaldības vajadzībāmAtklāts konkurss Pārtraukts
SNP-2012-14/PIIBūvprojekta "Skrundas novada pašvaldības Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes "Liepziediņš" rekonstrukcija Saldus ielā 15, Skrundā, Skrundas novadā" izstrāde un autoruzraudzībaPēc PIL 8 prim 2Pārtraukts
SNP-2012-8/LIFTSLifta šahtas piebūves pie veselības un aprūpes centra ēkas fasādes būvniecība, lifta uzstādīšana un divu telpu pielāgošana Universālā dizaina principiem Kuldīgas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā.Pēc PIL 8 prim 2Pārtraukts
SKS 2012/02/ERAF„Dzīvojamās mājas Liepājas ielā 45, Skrundā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”Pēc PIL 8 prim 2Pārtraukts
SKS 2012/01/ERAF „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Saldus ielā 6a, Skrundā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” Pēc PIL 8 prim 2Pārtraukts
SKS 2012/01/ERAF„Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Saldus ielā 6a, Skrundā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” Pēc PIL 8 prim 2Pārtraukts
SNP -2011-14/ESF"Skrundas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" Pēc PIL 8 prim 2Pārtraukts
SNP-2011-11/KB-ELFLA„Klusās ielas rekonstrukcija Skrundā un autoceļa Skrunda-Berģi rekonstrukcija Skrundas pagastā”Pēc PIL 8 prim 2Pārtraukts
SKS 2011/04/ERAF„Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Kušaiņu ciemā” ietvaros”Pēc PIL 8 prim 2Pārtraukts
SNP-2011-05/RTR-ELFL"Ropupes tilta rekonstrukcija Raņķu pagastā"Pēc PIL 8 prim 2Pārtraukts
SKS 2011/01/ERAF„Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Jaunmuižas ciemā" Pēc PIL 8 prim 2Pārtraukts
SNP/2019/6Kokskaidu granulu piegāde izglītības iestāžu katlumāju vajadzībām Skrundas novadā9. pants Noslēdzies
SNP/2019/2Skrundas vidusskolas iekštelpu koridoru, vestibilu un kāpņu telpas kosmētiskais remonts9. pants Noslēdzies
SNP/2019/1Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Skrundas novada administratīvajā teritorijāAtklāts konkurss Noslēdzies
SNP/2018/15Tranzīta ielu ikdienas uzturēšana Skrundas pilsētā 2019.gadāAtklāts konkurss Noslēdzies
SNP/2018/14BŪVUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMI BŪVPROJEKTA „PII „LIEPZIEDIŅŠ” ĒKAS (KADASTRA APZ. 62090030106001) UN PALĪGĒKAS (KADASTRA APZ. 62090030106002) PĀRBŪVE, PALĪGĒKAS (KADASTARA APZ. 62090030106005) NOJAUKŠANA UN DIVU PALĪGĒKU BŪVNIECĪBA “ BŪVNIECĪBAS IETVAROS9. pants Noslēdzies
SNP/2018/13Kokskaidu granulu piegāde izglītības iestāžu katlumāju vajadzībām Skrundas novadā9. pants Noslēdzies
SNP/2018/12Teritorijas planēšanas darbi un virsūdens novadīšana uz piegulošajiem grāvjiem Kalna ielā 17, Skrundā9. pants Noslēdzies
SNP/2018/9Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana un ēdināšanas bloka telpu, iekārtu un inventāra noma Skrundas novada izglītības iestādēs un Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā10. pants (2. pielikums) Noslēdzies
SNP/2018/8Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Skrundas novada pašvaldības 4 grants ceļu pārbūves laikā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos"9. pants Noslēdzies
SNP/2018/5Autoceļu uzturēšana Skrundas novadāAtklāts konkurss Noslēdzies
SNP/2018/3Medikamentu, medicīnas un higiēnas preču piegāde p/i "Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs" un aprūpes namam "Valtaiķi" 9. pants Noslēdzies
SNP/2018/2Kokskaidu granulu piegāde Skrundas vidusskolas un Nīkrāces pamatskolas katlumāju vajadzībām9. pants Noslēdzies
SNP/2017/16Ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācijas nodrošināšana Skrundas pilsētā un novadā9. pants Noslēdzies
SNP/2017/14Ietves seguma atjaunošana Liepājas ielā, Skrundā9. pants Noslēdzies
SNP/2017/12Skrundas vidusskolas sporta zāles cokola un ģērbtuvju jumta siltinājuma atjaunošana9. pants Noslēdzies