Nīkrāces pagasta bibliotēka

Ziedu iela 1-16, Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov., LV-3320
Vadītāja - Ilze Zvirbule, tālrunis +371 63354115, e-pasts: nikrace.biblioteka@skrunda.lv

Darba laiks:
P. - 9.00 – 18.00
O. - 9.00 - 16.00
T. - 9.00 - 16.00
C. - 9.00 - 16.00
P. - 9.00 - 14.00
S. - slēgts
Sv. - slēgts

Nīkrāces ārējā pakalpojuma punktā Lēnas grāmatas tiek piegādātas katra mēneša 15. datumā plkst. 10.00.


Katra mēneša trešā ceturtdiena - spodrības diena (lasītājus neapkalpo).
Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - metodiskā diena  (lasītājus neapkalpo).


Par bibliotēku 2019. gadā:
Telpu platība: 80 m2
Fonds: 5724
Lasītāju skaits: 216
Apmeklējums: 5013
Izsniegums: 5257
Krājuma komplektēšana 2019. gadā: 2600 EUR (t. sk. grāmatām 1700 EUR,  periodiskajiem izdevumiem 900 EUR)

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi:
Uzziņu sniegšana;
Grāmatu izsniegšana uz mājām;
Starpbibliotēku abonoments;
Interneta pieeja;
Datoru izmantošana;
Skenēšana, kopēšana un izdruka(maksas pakalpojums);
Izstādes un tematiskie pasākumi.

2018. gadā abonētie preses izdevumi: 

Pērle, Ieva, Ievas veselība,  Ievas stāsti, Ievas Padomu Avīze, Leģendas, Lauku Avīzes tematiskā avīze, Praktiskais latvietis, Citāda Pasaule, Mājas viesis, Dārza pasaule, 100 labi padomi, Taka, Lilit, Santa, Annas Psiholoģija, Ilustrētā zinātne, Zintnieks, Spicīte, Ilustrētā Junioriem, Avene, Patiesā dzīve, 36,6, Kurzemnieks.


Sadarbības partneri:
Nīkrāces pamatskola, Skrundas novada bibliotēkas, Kuldīgas galvenā bibliotēka un citas Kuldīgas novada pagastu bibliotēkas, Skrundas TV, Skrundas novada pašvaldība, laikraksts „Kurzemnieks."


Nīkrāces pagasta bibliotēkas interneta pieejas punkta izmantošanas noteikumi
Nīkrāces pagasta bibliotēkas nolikums
Nīkrāces pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi