Nīkrāces pagasta bibliotēka

Ziedu iela 1-16, Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov., LV-3320
Vadītāja - Ilze Zvirbule, tālrunis +371 63354115, e-pasts: nikrace.biblioteka@skrunda.lv

Darba laiks:
P. - 8.00 – 18.00
O. - 8.00 - 17.00
T. - 8.00 - 17.00
C. - Metodiskā diena  (lasītājus neapkalpo).
P. - 8.00 - 15.00
S. - slēgts
Sv. - slēgts

Nīkrāces ārējā pakalpojuma punktā Lēnas grāmatas tiek piegādātas katra mēneša 15. datumā plkst. 10.00.
Katra mēneša trešā ceturtdiena - spodrības diena (lasītājus neapkalpo).

Par bibliotēku 2020. gadā:
Telpu platība: 80 m2
Fonds: 6448
Lasītāju skaits: 211
Apmeklējums: 2897
Krājuma komplektēšana 2020. gadā: 2600 EUR (t. sk. grāmatām 1700 EUR,  periodiskajiem izdevumiem 900 EUR)

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi:
Uzziņu sniegšana;
Grāmatu izsniegšana uz mājām;
Starpbibliotēku abonoments;
Interneta pieeja;
Datoru izmantošana;
Skenēšana, kopēšana un izdruka(maksas pakalpojums);
Izstādes un tematiskie pasākumi.

Uz 2021. gadu abonētie preses izdevumi: 
Kurzemnieks, Ieva, Ievas stāsti, Ievas dārzs, Ievas veselība, Ievas Padomu avīze, Lauku Māja, Privātā Dzīve, Patiesā Dzīve, Santa, Ievas virtuve, Dārza pasaule, Leģendas, Annas psiholoģija, Citāda pasaule, 100 labi padomi, OK, Mājas viesis, Zintnieks, Mans mazais, Vakara romāns, Praktiskie Rokdarbi+ pielikumi, Kā būt laimīgai, Saimniece un specizdevumi, Latvijas mājas dakteris, Padomi un mīklas, Rūķītis, Pavards, Kā tas strādā, Iedvesmas dienasgrāmata, Praktiskais latvietis.Kurz

Sadarbība:
Nīkrāces pakalpojuma pārvalde, Nīkrāces pamatskola, Skrundas novada bibliotēkas, Kuldīgas galvenā bibliotēka un citas Kuldīgas novada pagastu bibliotēkas, Skrundas TV, Skrundas novada pašvaldība, laikraksts „Kurzemnieks."


Nīkrāces pagasta bibliotēkas interneta pieejas punkta izmantošanas noteikumi
Nīkrāces pagasta bibliotēkas nolikums
Nīkrāces pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumi