Rudbāržu bibliotēka

Jubilejas iela 4 - 14, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV - 3324
Vadītāja - Dagnija-Daiga Grundberga
Tālrunis: +371 28002278
e-pasts: rudbarzi.biblioteka@skrunda.lv


Bibliotēkas darba laiks no 1. septembra līdz 1. jūnijam
P. 11.00 - 18.00
O. 9.00 - 17.00
T. 9.00 - 17.00
C. 9.00 - 18.00
P. 9.00 - 15.00
Pusdienas pārtraukums: 12.00 - 13.00

Pirmdienās un piektdienās bez pusdienas pārtraukuma

Katra mēneša pēdējā pirmdiena - spodrības diena (apmeklētājus neapkalpo).
Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - metodiskā diena (apmeklētājus neapkalpo).

Bibliotēkas darba laiks no 1. jūnija līdz 1. septembrim
P. 11.00 - 17.00
O. 9.00 - 16.00
T. 9.00 - 16.00
C. 9.00 - 17.00
P. 9.00 - 14.00
Pusdienas pārtraukums: 12.00 - 12.30

Pirmdienās un piektdienās bez pusdienas pārtraukuma


Katra mēneša pēdējā pirmdiena - spodrības diena (apmeklētājus neapkalpo).
Katra mēneša trešā ceturtdiena - metodiskā diena (apmeklētājus neapkalpo).

Rudbāržu bibliotēkai ir pievienots ārējais pakalpojumu punkts Sieksāte (bijusī Sieksātes bibliotēka)
Sieksātes ārējā pakalpojumu punktā grāmatas tiek izsniegtas vienu reizi nedēļā, otrdienās.
O. 10.00 - 13.00

Rudbāržu bibliotēkā darbs ir pilnībā automatizēts, izmantojot informācijas sistēmu Alise. Izveidota lietotāju datu bāze. Literatūras izsniegšana ir automatizēta.


Fakti par bibliotēku 2018. gadā:
Telpu platība: 80 m2
Fonds: 5801
Lasītāju skaits: 270 (76 skolēni un jaunieši)
Apmeklējums: 3147
Izsniegums: 5511

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi:
Uzziņu sniegšana
Grāmatu izsniegšana uz mājām
Starpbibliotēku abonements
Interneta pieeja
Datoru izmantošana
Skenēšana, kopēšana un izdruka (maksas pakalpojums)
Izstādes un tematiskie pasākumi

2019. gadā abonētie preses izdevumi 
Leģendas, Citāda Pasaule, Ievas Stāsti, Ievas Māja, Ieva, Ievas veselība,  36,6, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Santa, Zintnieks, Patiesā Dzīve, Praktiskais Latvietis,  Privātā dzīve, IR, Ilustrētā Junioriem, Latvijas avīze, Kurzemnieks.

Sadarbības partneri: Skrundas novada bibliotēkas, Skrundas PII „Liepziediņš”, aprūpes nams „Valtaiķi", Kuldīgas Galvenā bibliotēka un citas Kuldīgas novada pagastu bibliotēkas, Skrundas TV, Skrundas novada pašvaldība, laikraksts "Kurzemnieks".


Rudbāržu bibliotēkas lietošanas noteikumi
Rudbāržu bibliotēkas nolikums
Rudbāržu bibliotēkas datora un internetapieejas punkta izmantošanas noteikumi