Jaunmuižas pamatskola

Jaunmuiža, Skrundas pagasts, Skrundas novads, LV - 3307

Direktore - Inga Rence - Remte tālrunis/fakss: +371 63354027, +371 29163537, e-pasts: pils22@inbox.lv

Skolas devīze: „Izmainīt to, ko var izmainīt, pieņemt to, ko nevar izmainīt un atšķirt - vienu no otra!"


Piedāvātās programmas:

 • Pamatizglītības pirmā posma (1.- 6. klasei) izglītības programma, kods 11011111;
 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111;
 • Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu, kods 21011811;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611.
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811.

Interešu izglītība:

 • Radošā darbnīca "Strops"
 • Angļu valodas pulciņš "Labirints"
 • Sporta pulciņš "Karuselis"
 • Vokālais ansamblis

Tradīcijas: 

 • Zinību diena 
 • Miķeļdiena
 • Skolotāju diena
 • Mārtiņdienas tirgus
 • Ziemassvētki
 • Valentīndiena
 • Dziesma manai paaudzei
 • Superpuika
 • Supermeitene
 • Lieldienas
 • Skrundas novada skolu olimpiādes
 • Skolas jubilejas
 • Svinīgs mācību gada noslēgums - izlaidums