Izglītības nodaļa

Amats Vārds, uzvārds Telefons E-pasts
Izglītības nodaļas vadītāja Inga Flugrāte 63350463, 27839913 inga.flugrate@skrunda.lv
Izglītības metodiķe Dace Grāvele 63350453, 25611098 dace.gravele@skrunda.lv
Interešu izglītības metodiķe Una Blūma 63350463 una.bluma@skrunda.lv
Jaunatnes lietu speciāliste Baiba Eversone 29852292 baiba.eversone@skrunda.lv
Jaunatnes darbiniece Rudīte Ābola 20032012 rudite.abola@skrunda.lv
Jaunatnes darbiniece Nīkrāces pagastā Justīne Knopkena 28835753 dzintarejustine@gmail.com
Jaunatnes darbiniece Rudbāržu pagastā Inese Ozoliņa 26261729 ineseoz@tvnet.lv