Remigrantiem

REMIGRĀCIJA

Lai uzsāktu mērķtiecīgu darbu remigrācijas veicināšanai, 2018. gadā VARAM ir izveidoja piecu reģionālo remigrācijas koordinatoru tīklu, nodrošinot vienu reģionālo koordinatoru katrā plānošanas reģionā. Koordinatori palīdz aizbraukušajiem atgriezties mājās, bet pašvaldībām – atgūt savus iedzīvotājus.

Ikvienam interesentam ir iespēja bez maksas saņemt reģionālā koordinatora konsultāciju par sev aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar atgriešanos Latvijā konkrētā reģionā. Koordinators vienlaikus ir atbalsta persona, kas palīdz ārvalstīs esošajiem tautiešiem attālināti izvērtēt priekšrocības pārdomātam lēmumam, kā arī sagatavoties, lai veiksmīgi atgrieztos Latvijā.

Katram remigrantam ir individuālas vajadzības un apstākļi, kas jāņem vērā, tādējādi saziņas gaitā tiek apzināti visi interesējošie jautājumi, uz kuriem koordinators Latvijā palīdz rast atbildes, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties arī ar pašvaldības un valsts iestādēm.

Kopš 2018. gada arī Skrundas novads iesaistās remigrācijas projektā, lai sniegtu potenciālajiem remigrantiem un remigrantiem informatīvu atbalstu, risinot jautājumus, kas saistīti ar atgriešanos uz dzīvi Latvijā un Skrundas novadā.

Ja jums nepieciešama informācija, kas saistīta ar atgriešanos Latvijā, aicinām sazināties ar jaunatnes darbinieci un kontaktpersonu remigrācijas jautājumos Skrundas novadā – Evu Behmani (e-pasts: eva.behmane@skrunda.lv, tel: 24423505)

NODERĪGAS SAITES

  • Remigrācijas koordinators Kurzemē

https://www.kurzemesregions.lv/remigracija/

  • Kādu atbalstu sniedz remigrācijas koordinators

  • “Palīdzam atgriezties pašu sētā”

https://www.paps.lv/

  • Vieta ģimenei

https://www.vietagimenei.lv/

  • Latvija.lv

https://www.latvija.lv/DzivesSituacijas/atgriesanas-latvija