Pašvaldības un iestāžu darba organizācija no 8. februāra līdz 6. aprīlim

Pašvaldības un iestāžu darba organizācija no 8. februāra līdz 6. aprīlim

Pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" visā valsts teritorijā un ieteikumiem pašvaldības darbu organizēt attālināti, Skrundas novada pašvaldība un iestādes no 8. februāra līdz 6. aprīlim pakalpojumus nodrošinās attālināti.

1. Skrundas un Skrundas pagasta iedzīvotāji sazinās par sev interesējošiem jautājumiem pa tālruni – 29284087, e-pastā: dome@skrunda.lv, nosūtot dokumentus pa pastu vai atstājot tos pie iestādēm izvietotajās pastkastītēs.

2. Kases darba laiks Skrundā: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.  9.00 līdz 16.00. No plkst. 12.00 līdz 13.00 – pusdienas pārtraukums. Pašvaldības telpās vienlaikus drīkst atrasties VIENS apmeklētājs.;

3. Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs klātienē pieņems TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta un tos apmeklētājus, kuriem nav elektroniskā paraksta un autentifikācijas rīku (internetbankas). Tālrunis informācijai: 29284087, e-pasts: skrunda@pakalpojumucentri.lv; dome@skrunda.lv.

4. Pakalpojumu pārvaldes apmeklētājus klātienē nepieņem. Iedzīvotāji aicināti sazināties pa tālruni, e-pastā vai, izmantojot pasta starpniecību:

5. Skrundas novada Dzimtsarakstu nodaļa klātienē veiks neatliekamās funkcijas - miršanas fakta reģistrāciju un dzimšanas fakta reģistrāciju, tikai pēc iepriekšēja pieraksta – 25611098 vai 29284087.

6. Skrundas jauniešu centrs – klātienē NESTRĀDĀ.

7. Skrundas mākslas studija – klātienē NESTRĀDĀ.

8. Skrundas mūzikas skola – klātienē NESTRĀDĀ.

9. Skrundas izglītības iestādes darbojas pēc Izglītības ministrijas norādījumiem.

10. Sociālais dienests - iedzīvotājiem sazināties ar dienesta darbiniekiem pa tālruni  63331295, socdienests@skrunda.lv

11. Bāriņtiesa - klientu apkalpošana tiks nodrošināta elektroniski un telefoniski. Izņēmuma gadījumā (krīzes situācija) iespējama klientu apkalpošana klātienē, bet tikai pēc iepriekšējas vienošanās.

  • Tālr. 63331298, e-pasts barintiesa@skrunda.lv.  
  • Nīkrācē, tālr. 29378621,
  • Rudbāržos, tālr. 22008707,
  • Raņķos, tālr. 29120388.

12. Veselības un sociālās aprūpes centrs un aprūpes nams “Valtaiķi” apmeklētājiem slēgti. Paciņas tuviniekiem var nodot, iepriekš sazinoties ar iestādi.

13. Skrundas novada Pašvaldības policija - par konstatētajiem pārkāpumiem var informēt attālināti pa e-pastu: pasvaldibaspolicija@skrunda.lv   vai pa tālruni: 63331154, 29106501;

14. Skrundas novada kultūras nams - klātienē NESTRĀDĀ.

15. Skrundas novada bibliotēkas atsāk grāmatu izsniegšanu klātienē.

16. SIA “Skrundas komunālā saimniecība”  – tālr. 63331258, e-pasts pasts@sks.lv. Darbinieki pie klientiem izbrauc tikai, ja ir avārijas situācija.

17. Skrundas autoosta strādā ierastajā režīmā. Aicinām ievērot valstī noteiktos ierobežojumus.

18. Skrundas tirgus turpina darbu. Apmeklējot tirgu, obligāti jāizmanto sejas maska, kā arī jāievēro 2 m distance no pārējiem pircējiem.

19. Būvvalde - apmeklētājus klātienē nepieņem. Būvniecības procesu nodrošina elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Pakalpojumu sniegšana, konsultācijas tiek nodrošinātas attālināti, izmantojot saziņu pa tālruni  63350454, 26355729 vai e-pastu: kaspars.upenieks@skrunda.lv.