Procesā

Projekts "Kurzeme visiem"

 

 

 

Projekts uzsākts:  
Projekta kopējās izmaksas:
 
 
Projekta mērķis: Ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.
Aktivitātes:

 

Projekts "Kurzeme visiem"

 

Skrundas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par sadarbību projekta “Kurzeme visiem” ieviešanā ar mērķi uzlabot esošos un ieviest jaunus sociālos pakalpojumus Skrundas novadā.

Projekta “Kurzeme visiem” īstenošana ir daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas procesa, kura mērķis ir ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.

Sadarbība projektā ilgs līdz 2022.gadam, tās laikā pakāpeniski ieviešot virkni aktivitāšu, kuras pamatā būs vērstas uz 4 sabiedrības grupām jeb projekta mērķa grupām:

  • Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte, un viņu ģimenēm;
  • Pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • Ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu vecumam;
  • Potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem, audžuģimenēm.

 

Projekta "Kurzeme visiem" mājaslapa: kurzemesregions.lv/projekti/Eiropas_Socialais_Fonds_ESF/Kurzeme_visiem

 

Informāciju sagatavoja:
Anda Vītola, projekta koordinatore
Tālr. Nr.: 26667415
E-pasta adrese: anda.vitola@skrunda.lv

Rezultāti: .
 
Sadarbības iestāde: Kurzemes plānošanas reģions
Fonds: ESF
Projekta datums: 31.12.2022
Skatīt vairāk
“Dzīve tīrākā vidē - labākai nākotnei!” (“Clean Brownfields”)

 

 

 

Projekts uzsākts:

2018. gada 23. aprīlis

Projekta kopējās izmaksas:
889 520,51 EUR
 
6073,08 EUR
Projekta mērķis: Lai nodrošinātu no piesārņojuma brīvu, pievilcīgu dzīves un uzņēmējdarbības vidi vietējai sabiedrībai, atrisināt degradēto teritoriju problēmu Kurzemes reģionā un daļā Lietuvas teritorijas.
Aktivitātes:

No 8. līdz 12. oktobrim Kurzemes pašvaldību un Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvji kopā ar Lietuvas pašvaldību darbiniekiem devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Poliju un Vāciju.

 

Brauciena mērķis bija programmas Interreg Latvija-Lietuva projekta “Clean Brownfields” ietvaros iepazīties ar šo valstu pieredzi degradētu teritoriju sakopšanā.

Nepieciešami ne tikai finansiāli ieguldījumi, bet arī veiksmīgs un dažkārt radošs risinājums, lai degradētas teritorijas un objekti kļūtu sabiedrībai noderīgi un  ilgtspējīgi,  tāpēc braucienā gūtā pieredze un citās Eiropas valstīs jau realizētās idejas Aizputes, Alsungas, Durbes, Kuldīgas, Nīcas, Pāvilostas Priekules, Saldus, Skrundas, Talsu un Ventspils novadu un Liepājas pilsētas pašvaldību pārstāvjiem ļaus efektīvāk plānot savu degradēto teritoriju sakopšanas darbus.

Polijā pašvaldību pārstāvji apmeklēja kādreizējās kazarmas Ostrudas pilsētā, kas renovācijas procesā kļūst par jaunu pilsētas centru, un “Mills of Knowledge” Toruņas pilsētā, kas no tvaika darbinātām dzirnavām kļuvušas par nozīmīgu pilsētas zinātnes un uzņēmējdarbības veicināšanas centru. Savukārt Vācijā tika iepazīta degradētu teritoriju sakopšana Lauzices ezeru apkaimē  pēc brūnogļu ieguves, apmeklēta Latvijas vēstniecība Vācijā un aplūkota bijusī Tempelhofas lidlauka teritorija Berlīnē, kur izveidota atpūtas zona pilsētniekiem.

No militāra objekta par jaunu pilsētas centru

Polijas pilsētas Ostrudas bagātīgais vēsturiskais mantojums ietver arī plašu kazarmu teritoriju, kas par Eiropas Savienības fondu līdzekļiem daļēji jau atjaunota, veidojot jaunu pilsētas daļu ar konferenču telpām, pašvaldības administratīvajām ēkām, ēdamzonām un telpām birojiem. Līdz ar Eiropas līdzekļu ieguldījumu kazarmu teritorija atdzīvojas, un citas ēkas iegādājušies un sākuši restaurēt arī privātā sektora investori, kas ļauj cerēt uz visas plašās teritorijas sakārtošanu.

Ostrudā Kurzemes pašvaldību pārstāvji viesojās arī renovētā pilsētas dzelzceļa stacijā, kas ar pašvaldības ieguldījumu kļuvusi par sociālu objektu - jauniešu centru un dienas centru cilvēkiem ar invaliditāti. Telpās izvietota darbnīca cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanai, darbojas papīru smalcinātava, kā arī pieejamas rehabilitācijas iespējas.

Zinātnes centrs tvaika darbinātās dzirnavās

Polijas pilsēta Toruņa 90-to gadu beigās ieguva savā īpašumā bankrotējušas kompānijas tvaika darbinātas dzirnavas. Ēka bija avārijas stāvoklī, tāpēc bija jāpieņem steidzams lēmums par tās turpmāko likteni. Pašvaldība nolēma ēku saglabāt un ar ES atbalstu restaurēt, izveidojot Zinātnes centru bērniem un pieaugušajiem, telpas biznesa inkubatoru darbībai un jaunatnes centram. Ēka šobrīd lepojas ar lielāko Fuko svārstu Polijā, Zinātnes centru kopš tā atklāšanas 2013. gadā apmeklējuši jau gandrīz pusmiljons cilvēku. Zinātnes centrs turpina attīstīties, izmantojot ES fondu līdzekļus, kā arī veido dažādus atraktīvus pasākumus bērniem, jauniešiem, sievietēm, plāno aktivitātes un izglītojošus pasākumus arī senioriem.

Mākslīgi ezeri brūnogļu ieguves vietās

Teritorija var tikt degradēta derīgo izrakteņu ieguves procesā, un tam spilgts piemērs ir Lauzices ezeru apkārtne Vācijā. Kompānijām, kas šajā apkārtnē iegūst brūnogles, noteikta daļa peļņas jāiegulda teritorijas sakopšanā. Daudzas agrākās raktuvju vietas pārveidotas par mākslīgiem ezeriem, kopumā Lauzices apkārtnē jau ir aptuveni 14 šādu mākslīgi radītu ezeru. Ezeru apkārtne tiek sakopta, veidotas jahtu ostas, stādīti meži vai sakārtotas lauksaimniecības zemes atkarībā no izpētes par teritorijai piemērotāko risinājumu. Kurzemes pašvaldību pārstāvjiem bija iespēja aplūkot gan pabeigtu mākslīgo ezeru ar izveidotu infrastruktūru tūrismam – veloceliņiem, jahtu ostu, atpūtas un ēdamzonam, gan brūnogļu ieguves procesu, kā  rezultātā tiek norakts virsējais zemes slānis ļoti plašās teritorijās.

Lidosta kā atpūtas zona Berlīnes iedzīvotājiem

Tempelhofas lidosta Berlīnē, kas tika slēgta 2008. gadā  pēc jauno lidostu izveides, raisīja daudz pārdomu pilsētas plānotājiem, kā šo teritoriju efektīvāk izmantot, tāpēc tika veikta iedzīvotāju aptauja, kur tie pauda vēlmi lidlauku saglabāt un atvērt publiskai lietošanai. 380 hektārus plašā teritorija gandrīz pašā Berlīnes sirdī kļuva gan par patvērumu plašai putnu kolonijai, gan aktīvas atpūtas un kultūras zonu pilsētas iedzīvotājiem, kur kopš 2014. gada izveidotas gan zonas piknikiem, gan atpūtai, gan aktīvajam sportam. Pati lidostas ēka piedzīvojusi nelielas pārmaiņas, tajā izvietota izstāde par aviācijas vēsturi un lidostu attīstību Berlīnē.

Gūtā pieredze – Kurzemes vides uzlabošanai

Kopumā pieredzes apmaiņas braucienā pašvaldību pārstāvji uzzināja gan par dažādām degradētu teritoriju un objektu attīstības iespējām, tāpat arī iepazina dažādus sadarbības un finansējuma modeļus šo teritoriju sakopšanai. Šīs  zināšanas lieti noderēs projektā ieplānoto degradēto teritoriju sakopšanai Kurzemē.

Informācija sagatavota: 18.10.2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. oktobrī Skrundas novada pašvaldības pārstāvji kopā ar SIA "Baltijas būve" pārstāvi Dzintaru Mustu apsekoja degradēto teritoriju Kalna ielā 17, Skrundā, kur top uzņēmējdarbības laukums. 

 

Pavasarī šo teritoriju klāja krūmi un būvgruži. Lai to sakārtotu, pašvaldība iesaistījās Intereg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020. gadam projektā LLI-303 "Dzīve tīrākā vidē - labākai nākotnei!" (Clean Brownfields).  Līgums par darbu veikšanu tika noslēgts šā gada 4. septembrī  un  līdz oktobra beigām darbi būs paveikti. Teritorija ir atbrīvota no krūmu apauguma, būvgružiem, ir veikti zemes planēšanas darbi, tiek savesta kārtībā meliorācija, lai teritorijā nekrātos ūdens. Kad darbi būs pabeigti, uzņēmējiem un investoriem būs pieejams plašs uzņēmējdarbības laukums, kura kopējā platība ir vairāk nekā 11 ha un kuras tuvumā būs iespējas pieslēgt nepieciešamo elektrības jaudu, blakus ir arī gāzes vads un dzelzceļš.
 

PIRMS (2018. gada 10. aprīlis)

2018. gada 15. oktobris

Skrundas TV video sižets par uzņēmējdarbības teritoriju ŠEIT

 

 

Informācija sagatavota: 16.10.2018.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Skrundas novada pašvaldība ir uzsākusi projekta LLI-303 “Dzīve tīrākā vidē – labākai nākotnei!”  īstenošanu. Š.g. 4. septembrī ir noslēgts līgums par teritorijas planēšanu un virsūdens novadīšanu uz piegulošajiem grāvjiem Kalna ielā 17, Skrundā, un turpmāko 4 mēnešu laikā vairāk nekā 11 ha lielā degradētā teritorija tiks sakārtota – aizvākti sadzīves atkritumi, būvgruži, veidots reljefs un iztīrīts esošais grāvis, kas nodrošinās efektīvu lietusūdens novadīšanu no zemesgabala. Sakārtots īpašums dos iespēju piesaistīt potenciālo investoru uzmanību un veicināt uzņēmējdarbību Skrundas novadā. Darbus veic SIA “Baltijas būve”, būvuzraudzību objektā nodrošina SIA “PBT”. Būvdarbu kopējās izmaksas ir 70632,18 EUR, no tām 40 487,15 EUR ir programmas attiecināmās izmaksas. Neattiecināmo izmaksu segšanai pašvaldība izmantos aizņēmumu no Valsts kases.

Oktobrī Skrundas novada pašvaldības pārstāvis kopā ar citiem projekta partneriem dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Poliju un Vāciju, kura laikā paredzēts apskatīt bijušos industriālos un dabas resursu ieguves objektus un teritorijas, kas pārbūvētas izmantošanai kultūras, izglītības, atpūtas, sporta, uzņēmējdarbības vajadzībām, kā arī tikties ar šo projektu īstenotāju pārstāvjiem.

Informācija sagatavota: 27.09.2018.

 

2018.gada 23.aprīlī tika noslēgts finansēšanas līgums starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Kurzemes plānošanas reģionu par Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas projekta LLI – 303, “Dzīve tīrākā vidē - labākai nākotnei !” (“Clean Brownfields”) īstenošanu. Šis ir Kurzemes plānošanas reģiona un iesaistīto pašvaldību ilgi lolots, pilnveidots un beidzot atbalstu saņēmis projekts. Projekta vadošais partneris ir Kurzemes plānošanas reģions, no Latvijas puses projektā iesaistījušās Kuldīgas, Skrundas, Ventspils un Saldus novadu pašvaldības, no Lietuvas puses – Kauņas pilsētas pašvaldība, Kauņas reģionālā attīstības aģentūra, Klaipēdas un Telšu rajonu pašvaldības. Projekts ilgs divus gadus un tā noslēgumā Kuldīgas novada pašvaldība atbrīvosies no 366 tonnām piesārņojuma kādreizējās pilsētas dārzniecības teritorijā, iegūstot iespējas slēpošanas trases attīstībai tālākā nākotnē, Saldus un Ventspils novadu pašvaldībās nojauks divus bīstamus un piesārņotus graustus – kādreizējās dzīvojamās mājas Rubā un Ugālē. Skrundas novada pašvaldība dzelzceļa tuvumā iegūs 11 ha sakārtotas teritorijas, kas kādreiz piederējusi militārajai bāzei, bet turpmāk sekmīgi varētu tikt izmantota uzņēmējdarbības vajadzībām. Kauņas pašvaldība attīrīs un sakārtos 10 000 m2 bij. militārās pilsētiņas teritorijas un izveidos jaunu futbola stadionu. Telšu rajona pašvaldība attīrīs un sakārtos vienu hektāru ar naftas produktiem piesārņotas teritorijas bijušajā militārajā pilsētiņā, lai nākotnē to varētu izmantot saimnieciskai darbībai. Projekta ietvaros tiks likts pamats vērtīgam ieguvumam un lielam izaicinājumam nākotnē Klaipēdas rajona pašvaldībai – tehniskā dokumentācija bij. derīgo izrakteņu teritorijas sakārtošanai Gargždu tuvumā. Pašlaik tā ir pēc saimnieciskās darbības beigām izveidojusies dīķu teritorija, kas, atbilstoši izbūvēta, var kļūt par plaši izmantotu sporta un atpūtas vietu iedzīvotājiem. Savukārt, Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Kauņas reģionālo attīstības aģentūru rūpēsies par darbinieku un pašvaldību speciālistu apmācību degradētu teritoriju sakārtošanai gan semināru, gan pieredzes braucienu veidā. Ir notikusi projekta partneru pirmā tikšanās, kuras noslēgumā dalībnieki iepazinās ar Kuldīgas pašvaldības pieredzi degradētu ēku atjaunošanā vēsturiskā teritorijā - sakārtoto bijušo ebreju sinagogas ēku kompleksu izmantošanai pašvaldības bibliotēkai un mākslas namam, kā arī peldbaseina un sporta skolas ēku kompleksu. Pašlaik pašvaldībās, kur plānotas infrastruktūras investīcijas vai tehniskās dokumentācijas sagatavošana, aktuālā darbība tiek veltīta iepirkumu procedūras veikšanai. Projekta īstenošana ir nozīmīga ne tikai Kurzemes plānošanas reģionam un iesaistītajiem partneriem. Ar to plānots aktualizēt jautājumu par milzīgo degradēto teritoriju/ objektu skaitu Latvijā un Lietuvā, to sakārtošanai nepieciešamo sistēmu, atbalstu un sociālekonomisko potenciālu. Projekta rezultāti ir arī papildinājums teritoriju revitalizācijai, kas Latvijā jau tiek īstenota ES fondu līdzfinansētās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitātes prioritārā virziena ietvaros. Mēs strādājam, lai pēc projekta pabeigšanas šādas ainas vairs neredzētu, piemēram, Ugālē, Latvija, Rubā, Latvija, Telšos, Lietuva.

 

Informāciju sagatavoja:

Sarmīte Ozoliņa

Kurzemes plānošanas reģiona administrācija

projekta vadītāja tel. 29453184,

e-pasta adrese: sarmite.ozolina@kurzemesregions.lv 06.06.2018.

Rezultāti:
 
Sadarbības iestāde: Kurzemes plānošanas reģions
Fonds: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam www.latlit.eu
Projekta datums: 30.04.2020
Skatīt vairāk
“Apmeklē Ventas upi”, Visit Venta, ViVa, Nr. LLI-293
  • Zane Eglīte

 

 

 

Projekts uzsākts:

2018. gada 1. aprīlis

Projekta kopējās izmaksas:
321 607,77 EUR
no tā ERAF finansējums 273 366,56 EUR
 
7011,26 EUR
Projekta mērķis: Palielināt nakšņojošo tūristu skaitu projekta partneru teritorijās: Kurzemes reģionā, Kuldīgā, Saldū, Skrundā, Mažeiķos un Akmenē. Ventas upe vieno visu partneru teritorijas un ir viens no reģiona daudzveidīgākiem un pievilcīgākiem tūristu piesaistes objektiem.
Aktivitātes:

Pēc partnerības līguma parakstīšanas 29.05.2018. Skrundas novada pašvaldība aktīvi uzsākusi projekta aktivitātes. Noslēgts līgums ar SIA “Certes” par tūrisma āra interaktīvā stenda iegādi un uzstādīšanu. Stendu paredzēts izvietot Skrundas tirgus teritorijā Ventas ielā 14, Skrundā, kur ir vērojama vislielākā cilvēku plūsma. Interaktīvajā stendā iedzīvotājiem un tūristiem būs pieejama informācija par Skrundas novada apskates objektiem,  vietējiem mājražotājiem un citu ar tūrisma un uzņēmējdarbību saistītu informāciju.

Kā vēl viena aktivitāte projektā ir vides objekta Venta stega Curonica izveide Saldus ielā 23, Skrundā (iedzīvotājiem vairāk pazīstams kā Ventas kalns).  Šī vides objekta idejas autors ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes students Reinis Švedenbergs, kurš kursa darba ietvaros izstrādāja priekšlikumu Ventas kalna publiskās teritorijas labiekārtošanai, iekļaujot tajā vides objektu - Venta stega. Pamatojoties uz konceptuālo priekšlikumu, SIA “Kamenes” izgatavos un uzstādīs vides objektu līdz š.g. oktobra beigām.

Topošajam Skrundas novada tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centra vajadzībām projektā plānota izstāžu mēbeļu iegāde. Mēbeles izgatavos SIA “Ievas koks”.

Informācija sagatavota: 27.09.2018.


 

Projekta partneri kopīgi veiks dažādas aktivitātes, lai veicinātu Ventas upes pievilcību, tādējādi palielinot tūristu interesi un informētību par projektā iesaistīto partneru reģioniem.

Projekta laikā partneri izveidos pieturas punktus pie dabas un kultūras mantojuma objektiem Ventas upes tuvumā. Tiks izveidoti vairāk nekā 10 pieturas punkti, kuru ietvaros tiks izvietota atpūtas infrastruktūra un norādes uz tūrisma objektiem. Plānots arī izveidot projekta mājaslapu, mobilo lietotni, sagatavot informatīvos materiālus, nodrošināt informatīvās vizītes un veikt citus mārketinga pasākumus.

Projektā ir astoņi partneri: Ventas reģionālais parks, Mažeiķu novada pašvaldība, Mažeiķu uzņēmējdarbības un tūrisma informācijas centrs, Akmenes novada pašvaldība, Skrundas novada pašvaldība, Saldus tūrisma, kultūras un sporta centrs, Kuldīgas novada pašvaldība un Kurzemes tūrisma asociācija. Projekta vadošais partneris ir Ventas reģionālais parks. Projekta kopējās izmaksas ir 321 607,79 EUR  no tām 85 % ir ERAF  finansējums, kas veido 273 366,58  EUR.

Skrundas novada pašvaldības kā projekta partnera kopējais finansējums ir 46741,68 EUR no kuriem 85 % ir ERAF finansējums, kas veido  39 730,42 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums - 7 011,26 EUR.

Skrundas novada pašvaldība kā projekta partneris piedalīsies kopējās plānotajās aktivitātēs, kā arī iegādāsies un uzstādīs āra tūrisma informācijas stendu, izstāžu mēbeles un Ventastega curonica skulptūru.

Informācija sagatavota: 06.06.2018.

 
Rezultāti: .
 
Sadarbības iestāde:  
Fonds:
 
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam www.latlit.eu
 
Projekta datums: 31.03.2020
Skatīt vairāk
Projekta „Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā 1.kārta” Nr. 9.2.4.2/16/I/039 īstenošana

 

 

 

 

 

Projekts uzsākts:

 

 

2017. gada 5. jūnijs

Projekta kopējās izmaksas:
66 197,90  EUR
 
0,00 EUR
Projekta mērķis: Uzlabot Skrundas novada iedzīvotājiem pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem
Aktivitātes:

Darba plāns apstiprināts

Skrundas novada pašvaldība 05.06.2017. parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta „Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā 1.kārta” Nr. 9.2.4.2/16/I/039 īstenošanu.

Skrundas novada pašvaldība realizē projektu "Veselības veicināšanas pasākumi Skrundas novadā1.kārta". Projekta mērķis-uzlabot Skrundas novada iedzīvotājiem pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem. Paredzamais projekta ilgums ir no 05.06.2017.-31.12.2019. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas 66198,00 EUR, kas ir 100% ESF finansējums. Plānotās aktivitātes norisināsies visās Skrundas novada teritoriālajās vienībās. Trīs gadus tiks organizēti Skrundas novadā dažāda veida pasākumi aptverot visas četras ieteiktās prioritārajās jomās: sirds un asinsvadu slimību profilaksei, onkoloģijas profilaksei, perinatālās un neonatālās veselības un garīgās veselības veicināšanā. Daudzos plānotajos pasākumos un aktivitātēs šīs tēmas mijiedarbosies. Aktivitātes tiks plānotas visām mērķa grupas kategorijām aptverot dažādas tēmas fizisko aktivitāšu veicināšanā, veselīgs uzturs, atkarības, seksuālāli reproduktīvā veselība, primārā profilakse, garīgās veselības veicināšanā. Projekta mērķa grupa ir visi Skrundas novada iedzīvotāji, jo īpaši trūcīgie un maznodrošinātie, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, bērni, iedzīvotāji, kas dzīvo ārpus pilsētas un pārējie riskam pakļautie iedzīvotāji. Kā arī papildus iedzīvotāji ar funkcionāliem traucējumiem.

1.jūjā notika pirmā projekta aktivitāte Veselības velobrauciens. Projekta laikā ir paredzēts skolēnu peldēšanas nodarbības, veselīga dzīvesveida popularizēšanas dienas nometnes bērniem, specializētās darbnīcas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, lekcijas seksuāli –reproduktīvās veselības veicināšanai, atkarību atpazīšanas lekcijas, veselīga uztura apmācības „Dzīves skoliņa”, neonatālā veselības veicināšana –„Māmiņu skola”, lekciju un praktisko iemaņu cikls- „Māki palīdzēt sev un citiem!” un fiziskās veselības pasākumi. Skrundas novada pašvaldība aicina visus iedzīvotājus iesaistīties projekta aktivitātēs, pievērst uzmanību savam fiziskajam un garīgajam veselības stāvoklim, domāt pozitīvāk, dzīvot veselīgāk un kļūt laimīgākam.

 

Informāciju apkopoja: Zane Eglīte

Skrundas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja

Rezultāti: .
 
Sadarbības iestāde: CFLA
Fonds: ESF
Projekta datums: 31.12.2019
Skatīt vairāk
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 7.2 pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

 

Projekts uzsākts:

 

 

 
 
 
2015. gada 15. oktobris
Projekta kopējās izmaksas:
 
1 232 000,00 EUR
 
112 000,00 EUR
Projekta mērķis:
Atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību
Aktivitātes:

Projektu iesniegšanas kārta ir atvērta no 2015. gada 15. oktobra līdz 2019. gada 1. decembrim

Pasākuma mērķis - atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Atbalsta intensitāte ir 90% no projekta attiecināmajiem izdevumiem - ilgtermiņa investīciju izmaksām, kas ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu. Finansējuma apjoms – 1,12 milj. EUR.

Skrundas novadā prioritāri tiks atjaunoti tie grants ceļi (vai to posmi), kuri pēc sabiedriskās apspriešanas ar uzņēmējiem katrā pagastā un pilsētā, tiks izvirzīti pārbūvei.

 

Informāciju sagatavoja:
Gita Rubežniece-Zute, Skrundas novada pašvaldības projektu vadītāja

_________________________________________________________________________

Jūlija beigās pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par iesniegtā projekta “Grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Skrundas novada Nīkrāces, Raņķu, Rudbāržu un Skrundas pagastā” apstiprināšanu.  Projekta mērķis - atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Projekta kopējās izmaksas 1 412 861,94 EUR, no kurām programmas finansējums sastāda 1 120 000,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējuma daļas segšanai pašvaldība izmantos aizņēmumu no Valsts kases.

Projektā paredzēta šādu grants ceļu pārbūve 15 km garumā:

1.              Autoceļa 6229A002 "Klūgas ‐ Pikuļi- Jaunmuiža", Skrundas pagastā, 4,8 km pārbūve;

2.             Autoceļa 6282B009 "Zaļumi ‐ Nomaļi", Rudbāržu pagastā, 2,8 km pārbūve;

3.             Autoceļa 6268A001 "Nīkrāce ‐ Priežukrogs", Nīkrāces pagastā, 6,5 km pārbūve;

Autoceļa 6278B001 "Gulbji ‐ Priednieki", Raņķu pagastā, 0,9 km pārbūve.

Veicot pārrunas ar būvuzņēmējiem SIA “Ceļu būvnieks”, PS “Ceļu būvnieks CT” un SIA “A-Land”, nolemts, ka  būvdarbi tiks veikti 2019. gadā.

Rezultāti:
 
Sadarbības iestāde: LAD
Fonds: ELFLA
Projekta datums: 01.12.2019
Skatīt vairāk
"Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā" (VIDEOGUARD)

 

 

 

Projekts uzsākts:

2018. gada 1. jūnijā

Projekta kopējās izmaksas:
588 760,81 EUR
no tā ERAF finansējums 500 446,69 EUR jeb 85%
Nacionālais publiskais līdzfinansējums  88 314,12 EUR jeb 15%
24 790 EUR no kura publiskais finansējums sastāda 3718,50 EUR
Projekta mērķis: Uzlabot projekta partneru teritorijās esošo tiesībsargājošo institūciju kapacitāti un veicināt juridisko un administratīvo pārrobežu sadarbību starp tām, lai uzlabotu un padarītu efektīvāku sabiedriskās drošības aizsardzību
Aktivitātes:
2018.gada 21.jūnijā Skrundas novada pašvaldība parakstīja Partnerības līgumu par projekta Nr. LLI-258 ,,Video novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā’’/,,Installation of video security surveillance cameras for ensuring safety in towns of Latvia and Lithuania’’ (VideoGuard) īstenošanu.
 
Projekta ietvaros paredzēta progresīvu un modernu video novērošanas iekārtu uzstādīšana partneru teritorijās un mūsdienīgas programmatūras izstrāde datu apmaiņai, tā uzlabojot institūciju tehnisko kapacitāti ātrākai informācijas apmaiņai starp sadarbības partneriem. Projektā tiks attīstīts videonovērošanas kameru tīkls un izveidota pārrobežu sadarbības sistēma starp 17 Ziemeļu Lietuvas un Kurzemes pašvaldību tiesībsargājošajām institūcijām.
Lai izveidotu pārrobežu sadarbības tīklu, tiks organizētas 2 kopēju darba grupu sanāksmes un 2 pieredzes apmaiņas vizītes. Šo pasākumu laikā tiesībsargājošās institūcijas diskutēs par sadarbības tiesiskajiem un tehniskajiem aspektiem esošās Latvijas un Lietuvas likumdošanas ietvaros. 
Rezultāti:

Projekta ietvaros Skrundas pilsētā ir uzstādītas 3 augstas izšķirtspējas video novērošanas kameras, datu pārraides antenas, datu uzglabāšanas serveris un monitors. Video novērošanas sistēma ir savietota ar jau iepriekš Skrundas pašvaldības policijas rīcībā esošo video novērošanas sistēmu, uzlabojot drošības situāciju Skrundas pilsētā un novadā. Projekta ietvaros Skrundas novada pašvaldības pārstāvji piedalījās arī pieredzes apmaiņas braucienos un semināros citās projektā iesaistītajās Kurzemes un Ziemeļlietuvas pašvaldībās, iepazīstoties ar pieredzi video novērošanas sistēmu izveidē un pielietošanā. Projekta noslēgumā tika parakstīts nodomu protokols par sadarbību informācijas apmaiņā starp visām 17 projektā iesaistītajām Kurzemes un Ziemeļlietuvas pašvaldībām, kā arī LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldi un Lietuvas Valsts policiju.

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Skrundas novada pašvaldība,

un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Saite uz programmas Interneta vietni: www.latlit.eu.

Saite uz oficiālo ES Interneta vietni: www.europa.eu.

Sadarbības iestādes un partneri:
Vadošais partneris - Kurzemes plānošanas reģions.
Aizputes novada pašvaldība
Brocēnu novada pašvaldība
Dundagas novada pašvaldība
Durbes novada pašvaldība
Grobiņas novada pašvaldība
Nīcas novada pašvaldība
Priekules novada pašvaldība
Rojas novada pašvaldība
Rucavas novada pašvaldība
Saldus novada pašvaldība
Skrundas novada pašvaldība
Talsu novada pašvaldība
Vaiņodes novada pašvaldība
Ventspils novada pašvaldība.
Lietuvā:
Kretingas rajona pašvaldība, Pluņģes rajona pašvaldība, Skuodas rajona pašvaldība.
Fonds:
 
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam www.latlit.eu
 
Projekta datums: 30.11.2019
Skatīt vairāk