Realizēti

Cieceres ielas rekonstrukcija
Projekts uzsākts:  
Projekta kopējās izmaksas:
78 027,14 Ls
 
29 663,21 Ls
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:

 

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: LAD

Projekta datums: 01.01.2011
Skatīt vairāk
Sociālās dzīvojamās mājas Liepājas ielā 6, Skrundā energoefektivitātes pasākumi
Projekts uzsākts:  
Projekta kopējās izmaksas:
148 051,15 Ls
 
4538,66 Ls
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:

 

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: LIAA

Projekta datums: 01.01.2011
Skatīt vairāk
Bērnu rotaļu un attīstības centra izveidošana Nīkrāces pagastā
Projekts uzsākts:  
Projekta kopējās izmaksas:
77 67,79 Ls
 
1101,13 Ls
Projekta mērķis:  
Aktivitātes:

 

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: LR Labklājības ministrija

Projekta datums: 01.01.2011
Skatīt vairāk
Projekts „Alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstīšana un pilnveide Skrundas pašvaldībā” Nr.3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/026/013
  • Kristīne Vērdiņa
  • 63350461
Projekts uzsākts: 2009. gada 2. septembrī
Projekta kopējās izmaksas:
159 643,52 Ls
 
11 175,05 Ls
Projekta mērķis: Jaunu alternatīvās aprūpes pakalpojumu nodrošināšana Skrundas pašvaldībā, renovējot un modernizējot aprūpes centru – pielāgojot pašvaldības īpašumā esošo ēku jaunu sociālo pakalpojumu sniegšanai.
Aktivitātes:

Skrundas novada pašvaldība 2009.gada 2. septembrī noslēdza līgumu ar VRAA par projekta „Alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstīšana un pilnveide Skrundas pašvaldībā” realizāciju. Projektam finansējums tika piešķirts no ERAF (Eiropas Reģionālās attīstības fonds). Projekts tika realizēts līdz 2010.gada 31.decembrim. 
Projekta mērķis bija jaunu alternatīvās aprūpes pakalpojumu nodrošināšana Skrundas pašvaldībā, renovējot un modernizējot aprūpes centru – pielāgojot pašvaldības īpašumā esošo ēku jaunu sociālo pakalpojumu sniegšanai.
Projekta ietvaros tika rekonstruēta pašvaldībai piederoša ēka un pielāgota alternatīvo pakalpojumu sniegšanai. Papildus ēkā tika aprīkotas un modernizētas centra telpas ar mēbelēm, elektroprecēm un citu inventāru (trenažieri, novusa galds un galda teniss, masāžas galds u.c.), kas domāts sociālās aprūpes, prasmju attīstības, izglītošanas un brīvā laika pavadīšanas iespēju veicināšanai.
Projekta attiecināmās izmaksas sastādīja 159643.52LVL, to tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 134100.55LVL, kas sastādīja 84% no kopējām attiecināmajām izmaksām, valsts budžeta dotācija 14367.92LVL, kas sastādīja 9% no kopējām attiecināmajām izmaksām, pašvaldības finansējums 11175.05LVL, kas sastādīja 7% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Rezultāti: .
 

Sadarbības iestāde: VRAA

Projekta datums: 31.12.2010
Skatīt vairāk