Informācija par jaundzimušajiem 2014. gadā

Skrundas novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas statistika par 2014. gadu liecina, ka pērn novadā reģistrēti 30 jaundzimušie.   2014. gadā Skrundas novadā piedzimuši 30 bērniņi:
Skrundā 12 (8 meitenītes un 4 puisīši);
Skrundas pagastā 6 (4 meitenītes un 2 puisīši);
Jaunmuižā 3 (meitenīte un 2 puisīši);
Rudbāržu pagastā 4 (2 meitenītes un 2 puisīši);
Nīkrāces pagastā 3 (2 meitenītes un puisītis);
Raņķu pagastā 2 (meitenīte un puisītis).
18 meitenītes un 12 puisīši Vecāki divus vārdus devuši 2 meitenītēm un vienam puisītim. Aizvadītajā gadā puisīšiem doti tādi stipri un latviski vārdi, kā Kārlis, Toms, Ernests, Edvards, meitenītēm – Līga, Dārta, Maija, Dzidra, Alise. Ir 2 Hannas, Nikolas, Martas, Keitas. Visromantiskākais vārds – Jasmīna. Vēl vecāki izvēlējušies vārdus: Markuss, Haralds, Gabriela, Raitis, Sendija, Ralfs, Renāte, Rebeka, Stefans, Andis, Adrians, Raivo, Krista, Sintija, Patriks. 5 bērniņi ir pirmie savās ģimenēs – četriem atzīta paternitāte, par vienu rūpes uzņēmusies tikai māte; 16 bērniņi ir otrie ģimenē – 5 laulātiem pāriem, 8 bērniņiem atzīta paternitāte, par 3 mazulīšiem rūpējas mātes; 6 bērniņi ir trešie ģimenē – diviem laulātiem pāriem un četriem bērniem atzīta paternitāte; 2 ģimenēs sagaidīti ceturtie bērniņi; Ir arī 6. bērniņš ģimenē, kuram atzīta paternitāte.          Teksts: Dace Grāvele, Skrundas novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Foto: http://www.maminuklubs.lv