Jauniešu pieredzes apmaiņas brauciens uz Liepājas Jauniešu māju

Starpnovadu jauniešu sadarbības veicināšanas, kā arī pieredzes un informācijas apmaiņas nolūkos 1. aprīlī Skrundas novada jaunieši aicināti doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Liepājas Jauniešu māju. Izbraukšana plkst. 16.00 no Amatnieku ielas 1, Skrundā, iepriekš piesakoties pa tālr. 29852292.