Lielgabarīta atkritumu savākšana Skrundas novada pašvaldībā

Skrundas novada pašvaldība rīko Lielgabarīta atkritumu savākšanu šādās vietās:
8.JŪNIJĀ RAŅĶU PAGASTĀ
Pl.9.30 pie Līvānu mājām (pie Dārza ielas)
Pl.9.00 pie daudzdzīvokļu mājām Raņķos
Pl.10.20 Raņķu pagasta Smilgu ciemā 8.JŪNIJĀ NĪKRĀCES UN RUDBĀRŽU PAGASTĀ
Pl.9.00 Dzeldā
Pl.9.45 Lēnās
Pl.11.00 Rudbāržos (atkritumu konteineru laukumā)

15.JŪNIJĀ JAUNMUIŽAS CIEMĀ UN SKRUNDAS PILSĒTĀ
Pl.9.00 Jaunmuižas centrā
Pl.10.00 Dārza 8
Pl.10.15 Sporta iela 1
Pl.10.30 Liepājas iela 45

15.JŪNIJĀ SKRUNDAS PAGASTĀ
Pl.9.00 Saveniekos
Pl.10.00 Kušaiņu ciemā pie daudzdzīvokļu mājām
Pl.10.30 Cieceres ciemā