Liesmas Gallas jubilejas koncerts

24. oktobrī plkst. 15.00 Skrundas kultūras namā notiks Skrundas mūzikas skolas skolotājas Liesmas Gallas jubilejas koncerts. Koncertā piedalās skolotājas audzēkņi un absolventi.