Nīkrāces pagasta iedzīvotāji aicināti piedalīties kapu uzkopšanas talkās!

"Labo darbu nedēļas" ietvaros no 16. līdz 20. oktobrim Nīkrāces pakalpojumu pārvalde aicina iedzīvotājus piedalīties kapu uzkopšanas talkās, kas notiks:
  • 16.10. plkst. 13.00 Purvkroga kapos;
  • 17.10. plkst. 13.00 Lēnu baznīcas kapos;
  • 18.10. plkst. 13.00 Miera kapos;
  • 19.10. plkst. 13.00 Tukuma kapos;
  • 20.10. plkst. 11.00 Priednieku un Līgutu kapos;
  • 20.10. plkst. 13.00 Nīkrāces kapos.
Ir iespēja ar pagasta transportu nokļūt līdz attiecīgajiem kapiem. Aicinām līdzi ņemt darbarīkus - grābekli un plēves gabalu.   Informāciju sagatavoja: Ilona Rītiņa, Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Tālr. 26665663