Nīkrāces pagastā izvietotas masas ierobežojuma ceļazīmes

Nīkrāces pakalpojuma pārvalde informē, ka no 2020. gada 19. novembra izvietotas masas  ierobežojuma ceļazīmes (7 tonnas) uz šādiem ceļa posmiem Nīkrāces pagastā:

  • Bērzkrogs – Raņķi (6268C001) – 1,977 km;
  • Bērzkrogs – Krievkalni (6268C005) – 3,202 km;
  • Nīkrāce – Mežgaļi (6268C008) – 2,792 km;
  • Nīkrāce - Priežakrogs (6268A001) – 6,5 km;
  • Brūveri - Dejas (6268B004) – 4,445 km;
  • Dzelzgales krustojums – Mazdzelda (6268B010) – 2,605 km

 

Informāciju sagatavoja: Ilona Rītiņa, Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja