Notiks piemiņas pasākums Airītēs

11. novembrī, “O.Kalpaka muzejā un piemiņas vietā “Airītes”” notiks Latvijas Atbrīvošanas karā kritušo varoņu piemiņas diena. Pasākuma sākums plkst. 13.00. Pēc svinīgā pasākuma - Lāčplēša dienai veltīts spēka skrējiens. Papildus informācija nolikumā 2015.gada 11.novembra pasākuma norises kārtība „Oskara Kalpaka muzejā un piemiņas vietā „Airītēs””.
N.P.K. Norise
1. Mūzika pasākuma noskaņai (no 12.30).
2. 13.00 - Uzaicinātie viesi ( tie, kuri saka svētku uzrunas) uznāk uz paaugstinājuma, noliek ziedus un paliek.
3. Ievadvārdi „O.Kalpaka muzeja un piemiņas vietas „Airītes”” vadītājs - Roberts Sipenieks.
4. Valsts himna.
5. Vārds Loretai Robežniecei – Skrundas novada pašvaldības vadītājai.
6. Vārds Saldus novada zemessardzes pārstāvim – Jānim Rudzītim.
7. Pateicības vārdi un uzaicinājums pārējiem pasākuma dalībniekiem nolikt ziedus ( Roberts Sipenieks).
11. Pasākuma dalībnieki noliek ziedus, skanot patriotiskām dziesmām.
12. Pēc svinīgā pasākuma sākas sacensības veltītas Lāčplēša dienai.
  Informāciju sagatavoja: Baiba EversoneSkrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste.