Pašvaldība izsludina būvniecības ieceres publisko apspriešanu

Skrundas novada pašvaldība izsludina būvniecības ieceres publisko apspriešanu PII "Liepziediņš" ēkas un palīgēkas pārbūvei, palīgēkas nojaukšanai un divu palīgēku būvniecībai.