Skolniekiem un studentiem iespēja atpūsties, izglītoties un pieteikties stipendijai

Skolnieku un studentu centrs piedāvā iespēju skolniekiem un studentiem izglītoties un atpūsties vasaras mēnešos, kā arī iespēju pieteikties stipendijai Lielbritānijas augstskolā, kas nodrošina iespēju mācīties Kembridžā tikpat kā par brīvu. Vairāk informācijas: Informācijas avots: www.ppf.lu.lv