Skrundā notiks seminārs mežu un lauksaimniecības zemju īpašniekiem

28. oktobrī plkst. 14.00 Skrundas kultūras namā Meža konsultāciju pakalpojumu centrs organizē semināru mežu un lauksaimniecības zemju īpašniekiem “Izmaiņas medību likumdošanā – kas par to jāzina lauku un mežu saimniekam”. Semināra tēmas:
  • Medību līgumi – kādas prasības vari izvirzīt medību kolektīvam;
  • Kompensācijas par medījamo dzīvnieku postījumiem – tikai solījumi vai iespēja saņemt atlīdzību;
  • Cūku mēris Kurzemē – draudi vai drīza realitāte.
Sīkāka informācija pa tālruni 20222041, Alda Velvere, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" "Meža konsultāciju pakalpojumu centrs" Dienvidkurzemes nodaļa