Skrundā piemin 25.marta deportāciju

Laiks, kas iesēdies atmiņā ar sāpēm, necilvēcisku rīcību, asarām un pārdzīvojumiem. 25. marts tiek atzīmēts kā genocīda upuru piemiņas diena. Lai šo informāciju nodotu jaunajām paaudzēm un lai atcerētos un pieminētu izsūtītos un bojā gājušos, Skrundā norisinājās piemiņas pasākumi. Informācija pārpublicēta no: http://tvskrunda.lv