Skrundas novada domes 2017. gada 16. jūnija sēde

Š. g. 16. jūnijā notika pirmā Skrundas novada jaunievēlētās domes sēde, kurā deputāti ar 11 balsīm "par" un 4 "pret" par Skrundas novada domes priekšsēdētāju ievēlēja Loretu Robežnieci. Par priekšsēdētājas vietnieku ievēlēts Aldis Zalgauckis. Tika arī izveidotas Skrundas novada domes komitejas un ievēlēti to priekšsēdētāji. Sēdes protokols Nr. 1 Sēdes audioieraksts Informāciju sagatavojis: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists Foto: Sandris Kuzmickis