Uzņemšana 1.klasē

Skrundas vidusskola aicina vecākus, kuru bērni 2015./2016.m.g. uzsāks mācības Skrundas vidusskolas 1. klasē uz sapulci šī gada 26. maijā plkst. 17:00 Skrundas vidusskolā. Līdzi jāņem bērna dzimšanas apliecība.