Viegli lasīt

Skrundas novada pašvaldība

Skrundas novada pašvaldība izveidota 2009. gada 1. jūlijā, apvienojot Skrundas pilsētu ar lauku teritoriju, Nīkrāces pagastu, Raņķu pagastu un Rudbāržu pagastu. Novada administratīvais centrs atrodas Skrundā - jaunākajā Latvijas pilsētā.

Novada platība ir 555,39 kvadrātkilometri, Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes 2016. gada 1. janvāra dati liecina, ka Skrundas novadā dzīvo 5343 iedzīvotāji. 

Kad izveidota Skrundas novada pašvaldība?

Skrundas novada pašvaldība izveidota 2009. gada 1. jūlijā.

Kas ir Skrundas novada pašvaldība?

Skrundas novada pašvaldību veido Skrundas novada dome un tās izveidotās izpildinstitūcijas. Dome pieņem lēmumus un ir atbildīga par pašvaldībai doto valsts pārvaldes funkciju, uzdevumu izpildi un budžeta izstrādi un izpildi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

Dome sastāv no 15 deputātiem. Tās darbu vada domes priekšsēdētājs.

Lai nodrošinātu savu darbību, dome no deputātiem ievēl pastāvīgās komitejas, kuru atbildība saistās ar lēmumu pieņemšanu par konkrētām dzīves sfērām:

  1. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja
  2. Attīstības komiteja
  3. Finanšu komiteja

Kas ir Skrundas novada Domes priekšsēdētāja?

Loreta Robežniece

Kur atrodas Skrundas novada pašvaldība?

Skrundas novada pašvaldība atrodas Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā, LV-3326

Kā sazināties ar Skrundas novada pašvaldību?

Ar pašvaldību var sazināties pa tālruni  63331555, faksu  63350452 vai elektroniski sūtot vēstuli uz e – pastu: dome@skrunda.lv. Pašvaldības speciālistu kontakti atrodami šeit.

Skrundas novada pašvaldības darba laiks:

Pirmdiena 8.00-18.00
Otrdiena 8.00-17.00
Trešdiena 8.00-17.00
Ceturtdiena 8.00-17.00
Piektdiena 8.00-15.00