Draudzība 15 gadu garumā

Draudzība 15 gadu garumā

Gada sākumā, janvāra pirmajā nedēļā, Skrundas sadraudzības pilsētā Peltsamā Felix sporta hallē tika rīkots starptautiskais turnīrs “Jaungada kauss‘’ volejbolā.

Šīs sacensības ir ar senu vēsturi, jo tās tika rīkotas jau 51. reizi. Skrunda ar Peltsamā noslēdza sadarbības līgumu 2005. gadā, un šogad apritēs piecpadsmit draudzības gadi. Abu pilsētu vadība dažādos veidos meklē iespēju, kā šo draudzību uzturēt, un sports ir viena no tām. Kādu mazu brīdi sportā bija neliels pārtraukums, līdz volejbolā nomainījās paaudzes, bet nu mūsu meitenes treneres Rudītes Kronlakas vadībā veiksmīgi turpina iesākto. Sacensībās piedalījās 6 komandas, un jāpiebilst, ka pretinieces bija spēcīgu volejbola klubu spēlētājas. Neskatoties uz to, mūsu meitenēm šīs sacensības bija vērtīga pieredzes iegūšana, un maz trūka līdz trešajai vietai. Komandā spēlēja Krista Balgalve, Ieva Zute, Laura Danenberga, Arika Velde, Ance Jegore, Uva Eglīte, Arta Pole, Jolanta Aina Stepanoviča un Līna Dzene. Paldies trenerei un visām sportistēm par šīs sportiskās draudzības turpināšanu!

Teksts: Aivita Staņeviča, Skrundas novada sporta darba organizatore

Foto: Rudīte Kronlaka