Velobraucēji dodas jubilejas braucienā

Ar rudenīgu velobraucienu Skrundā iesākām Eiropas sporta nedēļu. Plānotajā braucienā uz Kukurūzas labirinta lauku nepastāvīgu laika apstākļu dēļ tomēr nedevāmies.

Izvēlējāmies vēlreiz braukt uz Nīkrāces pusi, apciemot atpūtas vietu “Ventmalas” Lēnās, lai kopā ceptu desiņas un mielotos ar divdesmitā velobrauciena jubilejas kūku. Pēc tam bija spēks mērot ceļu līdz pašai Nīkrācei. Kopā šajā dienā tika pieveikti 34 km.

Velobraucieni Skrundā jau ir stabila tradīcija, tā iesākta 2009. gadā un katru gadu tiek plānoti vismaz divi. Tā nu sanācis, ka gan pirmo, gan divdesmito reizi devāmies tieši uz Nīkrāci. Visas velodienas parasti ir plānotas ne tikai kā aktīvs brīvā laika pavadīšanas veids, bet arī izzinošs. Šo desmit gadu laikā esam apbraukuši novada interesantākās vietas, viesu namus, ciemojušies pie radošiem un aizrautīgiem cilvēkiem, kuriem ir ko mums parādīt, pastāstīt un izbaudīt.

Tā mēs noslēdzām šo velo sezonu, bet nākamgad turpināsim šo tradīciju un brauksim atkal! Paldies visiem dalībniekiem par atsaucību!

Teksts un foto : Aivita Staņeviča, Skrundas novada sporta pasākumu organizatore