Jaunumi ūdens tūrisma jomā

Venta ir ceturtā garākā Latvijas upe un tā vijas cauri Skrundas novada teritorijai - Nīkrāces pagastam, Skrundas pilsētai un Raņķu pagastam. 

Tas pamudināja atbalstīt Ventas tuvumā esošos tūrisma uzņēmējus, tāpēc ar Skrundas novada pašvaldības atbalstu tika dāvinātas vienāda dizaina norāžu zīmes. Tās palīdzēs laivotājiem labāk orientēties un informēs par to, kur Ventas krastos var atpūsties un kas katrā atpūtas vietā pieejams. Uz zīmes norādīts attālums līdz Skrundai, bet tajos objektos, kuri atrodas Ventas lejtecē, attālums līdz Kuldīgai.

Zīmes sagādātas atpūtas vietām: “Sudmaļi”, “Šķērvelis”, “Varkaļi”, “Jaunvarkaļi”, “Pilsžogi”, “Ventmalas”, “Gāznieki”, “Ventas” un “Lapsas”.

Īpaša zīme sagaida visus laivotājus Ventā, vietā, kur abos krastos sākas Skrundas novada teritorija – uz tās ir informācija, ka ir nokļuvuši Skrundas pusē un līdz pilsētai jāairē 18 km.

Tā kā lielākā daļa no Skrundas novadā esošajām apmetnes vietām pie  Ventas atrodas Nīkrāces teritorijā, tad izsaku pateicību par atbalstu zīmju uzstādīšanā Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītājai Ilonai Rītiņai un abiem viņas palīgiem Andrim Eglītim un Normundam Jansonam.

Ja Ventas tiešā tuvumā atrodas vēl kāds ūdens tūrisma uzņēmējs, par kuru mums trūkst informācijas un kurš vēlās savā teritorijā šādu zīmi, lūdzu atsūtīt pieteikumu uz e-pastu: tuac@skrunda.lv

Laivošana nenoliedzami nodrošina visciešāko saikni ar dabu. Venta laivojama ar visu veidu laivām un tās krastos var piemeklēt gan labiekārtotas, gan arī nepieskatītas atpūtas un apmetnes vietas.

https://www.upesoga.lv/lv/marsruti/river/3-venta/

 

Teksts un foto: Aivita Staņeviča, Skrundas TUAC vadītāja