Aizdevumi konkurētspējas celšanai būs pieejami plašākam komersantu lokam

Ministru kabineta (MK) sēdē 2013. gada 7.maijā tika atbalstīti Ekonomikas ministrijas rosinātie grozījumi atbalsta programmā, kuras ietvaros Latvijas Hipotēku un zemes bankā komersanti var saņemt aizdevumus konkurētspējas uzlabošanai. Grozījumu mērķis ir paplašināt komersantu loku, kuriem ir pieejams atbalsts šajā programmā. MK tika atbalstīts Ekonomikas ministrijas priekšlikums veikt izmaiņas Konkurētspējas programmas ieviešanas nosacījumos, nosakot, ka turpmāk atbalstu varēs saņemt ne tikai mazie un vidējie komersanti, bet arī mikro uzņēmumi. Savukārt, lielie komersanti, kuriem atbalsts ir pieejams vairākās citās programmās, šos aizdevumus turpmāk vairs nevarēs saņemt.
Tāpat, lai atbalstītu lielāku skaitu uzņēmēju, tiks samazināts vienam komersantam pieejamais aizdevuma apjoms līdz 1 miljonam latu investīciju aizdevumiem (šobrīd tie ir 5 miljoni latu) un līdz 500 000 latu apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem (šobrīd tie ir 2,5 miljoni latu). Aizdevumu minimālais apmērs netiek noteikts, izņemot 2 gadījumus:
ņemot vērā, ka jaundibinātiem komersantiem kredīti līdz 54000 latu jau ir pieejami Starta programmā, šajā programmā jaundibinātiem komersantiem minimālais aizdevumu apjoms ir 54 000 latu;
maza apjoma kredīti mikro uzņēmumiem jau ir pieejami Mikrokreditēšanas programmā, tāpēc šajā programmā mikro uzņēmumiem minimālais apgrozāmo līdzekļu aizdevuma apjoms ir 5 000 lati, bet investīciju aizdevumiem – 10 000 lati.
Detalizēti ar MK apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.164 „Noteikumi par aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai” var iepazīties MK mājaslapā: http://mk.gov.lv
Pēc grozījumu stāšanās spēkā aktuālā informācija būs pieejama Latvijas Hipotēku un zemes bankas mājaslapā.