Apmācības uzņēmējdarbībā Kuldīgas novadā

Apmācības uzņēmējdarbībā Kuldīgas novadā izglītības programmā „Komercdarbība” (70 akadēmiskās stundas). PROGRAMMA 2011.gadā rudenī Kuldīgas novada pašvaldība uzsākusi projekta „Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur sadarbību” īstenošanu, sadarbībā ar Kuldīgas novada Pieaugušo Izglītības centru (turpmāk tekstā Kuldīgas novada PIC).

Projekta ietvaros ir paredzētas bezmaksas apmācības neformālā izglītības programmā „Komercdarbība” jaunajiem un esošajiem uzņēmējiem, lai veicinātu konkurētspēju uzņēmējdarbībā un piedāvātu praktiskas un kvalitatīvas zināšanas uzņēmējdarbības jomā.