Pašvaldība organizē nekustamo īpašumu izsoli

Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 31.01.2019. domes lēmumu (prot. 1, 3. §), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli - zemes un mežaudzes “Kadiķi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, un dzīvoklis “Pumpuri”-30, Skrundas pagastā, Skrundas novadā.

  • Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 31.01.2019. domes lēmumu (prot. 1, 3. §), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli - zemes un mežaudzes “Kadiķi”, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs: 6282 009 0053. Nosacītā cena EUR 99400,00 (deviņdesmit deviņi tūkstoši četri simti eiro). Izsoles laiks 13.03.2019. plkst.10.00.

Izsoles vieta - Skrundā, Raiņa ielā 11.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 12.03.2019. plkst.16.00.

Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

NOTEIKUMI

 

  • Skrundas novada pašvaldība, adrese Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, pamatojoties uz 27.12.2018. domes lēmumu (prot. 16, 8. §), organizē pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli - dzīvoklis “Pumpuri”-30, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, kadastra numurs: 6229 900 0175. 

Nosacītā cena EUR 1400 (viens tūkstotis četri simti euro). Izsoles laiks 07.02.2018. plkst.10.00.

Izsoles vieta - Skrundā, Raiņa ielā 11.

Izsoles dalībnieku reģistrācija līdz 06.02.2018. plkst.16.00.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli.”

NOTEIKUMI