Pašvaldības pārstāvji klātienē vērtē paveikto Kalna ielā 17, Skrundā

Pašvaldības pārstāvji klātienē vērtē paveikto Kalna ielā 17, Skrundā

15. oktobrī Skrundas novada pašvaldības pārstāvji kopā ar SIA "Baltijas būve" pārstāvi Dzintaru Mustu apsekoja degradēto teritoriju Kalna ielā 17, Skrundā, kur top uzņēmējdarbības laukums.

Pavasarī šo teritoriju klāja krūmi un būvgruži. Lai to sakārtotu, pašvaldība iesaistījās Intereg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.-2020. gadam projektā LLI-303 "Dzīve tīrākā vidē - labākai nākotnei!" (Clean Brownfields).  Līgums par darbu veikšanu tika noslēgts šā gada 4. septembrī  un  līdz oktobra beigām darbi būs paveikti. Teritorija ir atbrīvota no krūmu apauguma, būvgružiem, ir veikti zemes planēšanas darbi, tiek savesta kārtībā meliorācija, lai teritorijā nekrātos ūdens. Kad darbi būs pabeigti, uzņēmējiem un investoriem būs pieejams plašs uzņēmējdarbības laukums, kura kopējā platība ir vairāk nekā 11 ha un kuras tuvumā būs iespējas pieslēgt nepieciešamo elektrības jaudu, blakus ir arī gāzes vads un dzelzceļš.
 

PIRMS (2018. gada 10. aprīlis)

2018. gada 15. oktobris

 

Teksts: Zane Eglīte, Skrundas novada pašvaldības Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja

Foto: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste