SIA "Korkalns" veicis sabiedrisko apspriedi

SIA 8.janvārī SIA “KORKALNS” telpās notika sabiedriskā apspriešana par atļaujas saņemšanu A kategorijas piesārņojošai darbībai. SIA “KORKALNS” ir noslēgta cikla cūku nobarošanas komplekss Rudbāržu pagastā. Atbilstoši 2001.gada 15.marta likumam “Par piesārņojumu” komplekss atbilst A kategorijas piesārņojošai darbībai. Šobrīd beidzies šīs kategorijas atļaujas termiņš un Liepājas reģionālajā vides pārvaldē ir iesniegts iesniegums tās pagarināšanai. Lai saņemtu atļauju, uzņēmuma teritorijā rīkota arī sabiedriskā apspriešana. Apspriešanā piedalījās divi pagasta iedzīvotāji, pašvaldības pārstāvji un vides speciālisti.
Pret uzņēmuma līdzšinējo darbību iedzīvotājiem iebildumu nebija, vienīgā iebilde – informācija par sabiedrisko apspriešanu līdz iedzīvotājiem nonākusi novēloti.
Arī vides speciālisti atzina, ka līdz šim uzņēmumam nav bijuši pārkāpumi. SIA „Korkalns” pēdējo gadu laikā ieguldījis līdzekļus attīstībai. 2009. gadā izbūvēta jauna šķidrmēslu lagūna ar ietilpību 6350 m3, 2012. gadā rekonstruētas 2 kūtis – atšķirto sivēnu kūts un dzemdību kūts, uzstādīti gāzes katli rekonstruētajām kūtīm. 2014.gadā plānots rekonstruēt trīs nobarojamo cūku kūtis, izbūvēt šķidrmēslu lagūnu ar ietilpību 4325 m3, uzstādīt gāzes katlu māju administratīvās ēkas apsildei un siltā ūdens sagatavošanai, aizstājot pašreizējo katlu māju, kas kurināma ar malku.
Veikti arī smaku samazināšanas pasākumi atbilstoši labākiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem - izveidota slēgta tipa šķidrmēslu lagūna ar ietilpību 6350 m3. Notiek barības vielu apsaimniekošana: recepšu sastādīšana, lai barības vielas būtu pēc iespējas atbilstošākas katrai cūku grupai pēc proteīna, kā barības piedevu pielieto speciālu barības piedevu, kas palielina proteīna izmantošanas efektivitāti cūku organismā. Kūtīs tiek nodrošināta mehāniskā ventilācija.
Iesniegums atļaujas saņemšanai A kategorijas piesārņojošai darbībai
SIA „KORKALNS” STACIONĀRU PIESĀRŅOJUMA AVOTU EMISIJAS LIMITU PROJEKTS
Interesenti ar minētajiem dokumentiem var iepazīties arī uzņēmuma administrācijā "Staros", Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, laikā no pl.10.00 līdz 17.00, Liepājas reģionālajā vides pārvaldē Atļaujas daļā, Jaunā Ostmalā 2a, darba laikā, Skrundas novada pašvaldībā Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā, darba laikā. Sabiedrība var iesniegt atbildīgajai personai, Skrundas novada pašvaldībai un Liepājas reģionālajai vides pārvaldei jautājumus un ierosinājumus par iesniegumu atļaujas saņemšanai A kategorijas piesārņojošai darbībai līdz 2013.gada 6.februārim.
Teksts un foto- Ieva Benefelde