Šodien Rīgas pils Svētku zālē tiks pasniegti "Zaļie sertifikāti"

Šodien Rīgas pils Svētku zālē tiks pasniegti

Šodien "Zaļo sertifikātu" saņems arī Skrundas novada uzņēmēji - viesu mājas "Garīkas" un "Skrundas muiža" saimnieki.  Lepojamies un no sirds apsveicam!

"Zaļais sertifikāts” ir vides kvalitātes zīme lauku tūrisma saimniecībām, kurās ievēro „zaļas” saimniekošanas principus, saudzējot resursus, veidojot videi un vietējai kopienai draudzīgu tūrisma piedāvājumu. Lauku tūrisma saimniecībās, kurām piešķirts „Zaļais sertifikāts”, ir videi draudzīga saimniekošana, un vienlaikus – ērta un patīkama atpūta tūristam.

“Zaļo sertifikātu” 2018. gada saņēmējiem pasniegs Latvijas Valsts prezidents un “Zaļā sertifikāta” patrons Raimonds Vējonis un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, klāt esot arī “Zaļā sertifikāta” komisijai, kā arī īpašajam viesim Agelo Salsi - Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras EASME LIFE un ekoinovāciju nodaļas vadītājs (LIFE ES programma atbalstīja sertifikāta ieviešanu Latvijā).