Iznākusi "Lauku Lapa" Nr. 82

Iznākusi janvāra mēneša „Lauku Lapa”, kurā apkopota informācija par LAD paziņojumiem un pieņemtajiem MK noteikumu grozījumiem, PVTM piešķiršanas kārtību 2012. gadā, aktualitātēm mežu īpašniekiem, grozījumiem grāmatvedības kārtošanā, izmaiņām sociālajā jomā 2012. gadā, fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanu, izmaiņām UIN un IIN piemērošanā, izmaiņām saistībā ar algu grāmatiņām un algu aprēķinu, grozījumiem likumā „Par PVN”, grozījumiem mikrouzņēmumu nodokļa likumā, izmaiņām nekustamā īpašuma nodokļa likumā.
 Kā parasti "Lauku Lapā" ir svarīgākie datumi, kurus nedrīkst aizmirst lauku uzņēmējs. LAUKU LAPA