Lauku atbalsta dienests aicina klientus informēt par savu VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" konta maiņu

Pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes un Konkurences padomes atļauju turpināt VAS "Latvijas Hipotēku un zemes bankas" (Hipotēku banka) komercdaļas pārdošanas procesu, uzsākta Hipotēku bankas komercdaļas klientu apkalpošanas pāreja uz kādu citu klienta izvēlētu banku. Plānots, ka pāreja notiks pakāpeniski un noslēgsies šī gada novembrī.
Tādejādi no novembra Lauku atbalsta dienestam (LAD) nebūs iespējams veikt atbalsta maksājumus uz to klientu kontiem, kuri atvēri VAS "Latvijas Hipotēku un zemes bankā".
Lai netiktu aizkavēta 2012.gada tiešo maksājumu saņemšana, LAD aicina klientus sniegt informāciju par mainīto bankas kontu.
Veidlapas klienta datu maiņai pieejamas LAD mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā „LAD klientu reģistrācija”.
Aizpildītu un parakstītu iesniegumu lūdzam iesniegt tuvākajā LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (RLP) vai centrālajā aparātā (CA), vai nosūtīt pa pastu. Ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi lad@lad.gov.lv.